Blir fast observatør i profesjonsråd

Forbundsleder Anna Pettersen i Norsk Radiografforbund er blitt spurt om å være fast observatør i det nyetablerte Profesjonsrådet for radiografi.

Publisert Sist oppdatert

Profesjonsrådet ledes av studieleder for helsefag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Benny Erhnholm. Nestleder er Nina Dalen, studieleder for helsefag ved Høgskolen i Bergen. Alle utdanningsinsitusjoner i landet som tilbyr radiografi som fag, inviteres til å delta med 1-2 representanter. Rådets formål er å «gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra institusjonene som gir den aktuelle utdanningen eller fra Universitets- og høgskolerådet».

– En gledelig nyhet, og noe jeg kommer til å takke ja til! sier Pettersen til holdpusten.no.– Hvorfor er det viktig for deg å være få en slik fast observatørplass?– Fordi vi der kan bidra med den kompetansen vi i forbundet har, med tanke på å videreutvikle radiografutdanningen i takt med krav til kompetanse og kvalitet i tjenesten. Utdanning er et viktig satsningsområde for NRF, og nå får vi muligheten til å uttale oss på den viktige arenaen som profesjonsrådet representerer.

En arbeidsgruppe nedsatt av NRF har nylig foretatt to spørreundersøkelser blant egne medlemmer for å kartlegge i hvor stor grad nyutdannede radiografer innfrir de kravene som forventes av dem når de begynner i yrket, og her fant man en del avvik. Les mer om dette på holdpusten.no her.

– Vi finner også avvik når vi sammenligner kunnskapsnivået i den norske utdanningen opp mot beskrivelsen i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket*, sier Pettersen.– Kan du gi et eksempel på et område der det er avvik?– For eksempel innen strålefysikk, strålebiologi og strålevern. Her finner vi avvik i forhold til forventet kunnskap når kandidatene er nyutdannet, så med tanke på å videreutvikle radiografutdanningen må man nok se på dimensjoneringen av de ulike fagelementene i studiet, sier Pettersen og fortsetter:– Mens på omsorgsbiten er det langt bedre, der innfrir de nyutdannede forventet krav til kompetanse, og det er flott! Så i det videre arbeidet, må det jobbes med å forbedre de områdene som ikke er bra nok.

*European Qualification Framework (EQF) er utarbeidet av den europeiske unionen av radiografifaglige forbund, EFRS.[email protected]