FOTO: ISTOCK/FOTOLIA
FOTO: ISTOCK/FOTOLIA

- Bør etablere ny videreutdanning

– Dagens bachelor i radiografi bør endres, og det bør etableres videreutdanning i tyding og beskrivelse av skjelett- og thorax-røntgenundersøkelser i Norge, skriver Norsk Radiografforbund i en høringsuttalelse til regjeringen.

Publisert Sist oppdatert
Bakgrunnen er stortingsmeldingen om utdanning i velferdstjenestene som skal legges frem i høst, der det er invitert til åpen høringsrunde. – Med tanke på krav til endret kompetanse innen det radiograffaglige arbeidsområdet, mener Norsk Radiografforbund at innholdet i dagens bachelor i radiografi revurderes og tilpasses nye og endrede arbeidsoppgaver, skriver forbundsleder Anna Pettersen i uttalelsen. – De naturvitenskapelige emnene i utdanningen må styrkes, likeså IT-kompetanse, og innenfor pleie- og omsorgsfagene må dette tilpasses arbeidsområdene der radiografer har sitt virke, skriver hun videre. Blant annet mener forbundet at styrket fokusering på det akuttmedisinske er ønskelig, med tanke på arbeid i legevakttjeneste så vel som i pleiesektoren. Trenger norsk utdannelse En norsk videreutdanning i tyding og beskrivelse av skjelett- og thorax-røntgenundersøkelser vil avhjelpe dagens situasjon med krav til rask diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom, mener forbundet videre. Her viser man til at land som England, Danmark og Nederland har gitt radiografer formell kompetanseheving og ansvar for å overta en rekke mindre legeavhengige oppgaver. – Enkelte arbeidsgivere har sendt radiografer til studier innen tyding av skjelettundersøkelser i England og Danmark. I ettertid har en sett at det har vært vanskelig å få brukt denne kompetansehevingen, skriver Pettersen. Mer selvstendig rolle Også ledere ved de norske radiografutdanningene konkluderer med at utdanningen må endres. – I bildediagnostiske avdelinger har den teknologiske utviklingen innen faget gjort at radiografer i langt større grad enn tidligere må kunne forklare hva de ser i det radiologiske bildet – og kanskje må de også foreta en vurdering av hva radiologen skal få videresendt til vurdering og beskrivelse. Radiografene skal også dokumentere sine handlinger. Radiografen har dermed fått en mer selvstendig rolle i bildediagnostiske avdeling. Samtidig ser vi at den teknologiske utviklingen gjør at nye modaliteter utvikles der det er aktuelt å samarbeide med andre profesjoner, skriver lederne i sitt innspill til regjeringen. Regjeringens stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene skal etter planen legges fram høsten 2011. Den er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeidsdepartementet. Meldingen skal presentere en samlet nasjonal kunnskapspolitikk for framtidas helse- og sosialutdanninger, med utgangspunkt i kompetansebehovene i arbeidslivet. Her kan du lese mer om arbeidet med stortingsmeldingen, og finne de høringsuttalelsene som hittil er publisert. Her er Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse. Her er høringsuttalelsen fra lederne ved Radiografutdanningene.