Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Bør radiografer beskrive skjelett?

– Radiografer er godt kvalifisert til å begynne på et studium som skal kvalifisere til å tyde og beskrive skjelettundersøkelser, mener artikkelforfatter Viggo Kristensen. Les hele saken i Hold Pusten nr. 5, som kommer ut 30. juni.

Publisert Sist oppdatert
Gjennom studier som tilbys blant annet ved universiteter i England og høgskoler i Danmark, kan radiografer i dag bli formelt kvalifisert til å tyde samt beskrive radiologiske undersøkelser. I Norge er det i dag stort sett en bedriftsintern opplæring av personell som skal tyde og beskrive radiografiske undersøkelser ved sykehusenes røntgenavdelinger. Bør avklare opptakskriterier Som et ledd i den akademiske prosessen, med krav til dokumentert kunnskap i tjenesteutøvelsen, bør det vurderes om ikke det norske helsevesenet er tjent med en gjennomgang av den bedriftsinterne opplæringen, slik at kompetanseutviklingen innen fagområdet skjer i samspill mellom virksomhetene og de akademiske miljøene ved universitetene og høgskolene. I den videre prosessen bør man derfor få avklart hvilke opptakskriterier som skal legges til grunn som kvalifiserende for å kunne tyde og beskrive radiografiske undersøkelser. Det bør likeledes avklares om ikke utdanningsinstitusjonene skal ha ansvaret for utdanning av personell også innen dette fagområdet. Moden for revisjon? I dag er det en yrkesgruppe som fastsetter premissene for utdanningen og som organiserer opplæringen av personellet som skal tyde og beskrive røntgenundersøkelser. I denne artikkelen ønsker jeg å diskutere om ikke den bedriftsinterne ordningen er moden for revisjon. Du kan lese resten av artikkelen i Hold Pusten nr. 5, som sendes til abonnentene 30. juni. Hele bladet legges samtidig ut i Nettutgave på hjemmesiden.