Håkon Hjemly, fagsjef i Norsk Radiografforbund. Foto: Tone Stidahl
Håkon Hjemly, fagsjef i Norsk Radiografforbund. Foto: Tone Stidahl

– Bra at strålevern-kritikken kommer ut

Ansatte uten opplæring i strålevern, og manglende kompetanse hos ledelsen, påpekte Statens strålevern etter tilsyn hos Vestre Viken Helseforetak. – Det er bra at slike saker kommer ut i media, sier Håkon Hjemly, fagsjef i Norsk Radiografforbund.

Publisert Sist oppdatert
Tilsynsrapporten konkluderer med at lovverket brytes på hele 17 punkter. De sykehusansvarlige omtales som respektløse og lite profesjonelle. – Dette er første gang vi opplever noe slikt som dette. Vi ble svært overrasket, sier seksjonssjef i Statens strålevern, Eva Friberg til NRK.no. Ripe i lakken I midten av november gjennomførte de et tilsyn ved Vestre Viken Helseforetak. I rapporten skriver Statens strålevern at Vestre Viken fremstod som respektløse og lite profesjonelle både ovenfor dem som tilsynsmyndighet, og for andre ansatte ved foretaket. Statens strålevern stiller også store spørsmål ved holdningen til lederne ved de berørte klinikkene når mange av de ansvarlige personene som skulle være med på tilsynet ikke stilte. – Det er alvorlig, for det vitner om at strålevern ikke har en veldig høy plass hos ledelsen, sier Friberg. I rapporten skriver Strålevernet blant annet: «Flere ansatte som jobber med stråling, spesielt utenfor bildediagnostisk avdeling, har ikke hatt opplæring i strålevern, strålebruk og/ eller apparatspesifikk opplæring som inkluderer strålevern» og «Ledelse og ansatte ved ortopedisk avdeling i Drammen har ikke tilstrekkelig kompetanse i strålevern». – Kraftig kost Klinikkdirektør Trude Steinsvik lover umiddelbare tiltak og forbedringer. – Vi startet arbeidet med dette før vi fikk rapporten, sier hun. – Det er bra at slike saker kommer ut i media. Det har de siste årene vært flere store avvikssaker innen andre områder i helsetjenesten som har fått stor oppmerksomhet. Når Statens strålevern også i større grad enn tidligere velger å informere offentligheten om kritikkverdige forhold i helsevirksomhetene, vil det trolig bidra til at man i større grad vil etterleve de krav lovverket stiller til medisinsk strålebruk, sier fagsjef Håkon Hjemly i Norsk Radiografforbund. Han beskriver rapporten fra strålevernet som kraftig kost. Har sanksjonsmuligheter Statens strålevern er tilsynsmyndigheten som skal se til at lov og forskrift om strålevern og bruk av stråling etterleves. Strålevernet er også godkjenningsinstans for virksomheter som søker om anvendelse av medisinsk strålebruk. Når strålevernets tilsyn avdekker alvorlige avvik i forhold til hva slik godkjenning stiller av krav, har de flere sanksjonsmuligheter. I første omgang kreves retting av de avvik som er påvist, og ved fare for helse kreve stans i aktuelle praksis. Videre er det anledning til å gi virksomheten tvangsmulkt, og også bøter og fengselstraff til den som forsettelig eller uaktsomt overtrer strålevernlovens bestemmelser slik at dette har medført alvorlig helseskade eller miljøødeleggelse.