Foto: Fotolia/Pilgrim Artwork
Foto: Fotolia/Pilgrim Artwork

Danske radiografer klager til ministeren

Det danske Radiograf Rådet klager til sundhedsministeren fordi ufaglært personale med tredagers kurs noen steder har overtatt radiografenes arbeid.

Publisert Sist oppdatert
Aalborg Sygehus har siden 2008 latt en portør og en social- og sundhedsassistent betjene en scanner med høy stråledose. Før dette fikk de ca. tre dagers undervisning. Radiograf Rådet, som er Norsk Radiografforbunds søsterorganisasjon i Danmark, har klaget til både Europakommisjonen og sundhedsministeren. Rådet mener det er risikabelt både for pasienter og personale å la ikke-radiografer ta hånd om oppgaven. Hull i regelverket Radiograf Rådet mener praksisen som foregår på flere danske sykehus, skyldes et hull i regelverket. - I Danmark scanner vi i et voldsomt omfang, og det er dosebelastende, så det er viktig at det er noen med riktig utdannelse som utfører undersøkelsene, sier Charlotte Graungaard, leder i Radiograf Rådet til Dagens Medicin. Nylig tok de nordiske strålevernsmyndigheter til orde for å bremse den stigende bruken av kraftige scannere. Charlotte Graungaard mener det er vanskelig å begrense pasientenes eksponering når flere sykehus bruker ufaglært personale. Opp til medlemslandene Den nordjyske radiografforeningen klagde i 2008 Aalborg Sygehus inn til til Statens Institut for Strålehygiejne. Etter å ha forhørt seg lokalt om saken, ble klagen avvist. Foreningen sendte deretter en klage til Europakommisjonen for å avklare om EUs direktiver på området blir brutt. Kommissionen svarte i oktober at det er opp til medlemslandene å fastlegge retningslinjer og utdannelse for personale som håndterer scannere. Kommissionen delte imidlertid Radiograf Rådets generelle bekymring. Klagen er nå sendt videre til Sundhedsministeriet.