Foto: Istockphoto
Foto: Istockphoto

Danskene fjerner mammografiunntak

De siste årene har ikkeradiografer kunnet få opplæring i å utføre mammografi i Danmark. Nå er den muligheten fjernet.

Publisert Sist oppdatert

I 2006 innførte Sundhetsstyrelsen i Danmark (som tilsvarer Helsedirektoratet i Norge) en bestemmelse som tillot annet helsepersonell enn radiografer å få opplæring i å gjennomføre mammografiundersøkelser. Dette på grunn av mangel på radiografer. Ordningen gjaldt i første omgang til 2010, men ble så forlenget til ut 2012, skriver det danske radiograffagbladet Radiografen.

I alt 81 såkalte mammografi- og screeningassistenter ble utdannet i denne perioden, i stor grad sykepleiere.

I høst kom Sunhedsstyrelsen imidlertid frem til at behovet fremover kan dekkes av dem som allerede har fått denne tilleggsutdannelsen, og nåværende og kommende radiografer. Samtidig anbefaler EU i sin fjerde utgave av rapporten «European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis» at mammografiundersøkelser kun skal kunne foretas av utdannede radiografer av hensyn til pasientsikkerheten.

Sundhedsstyrelsen har derfor avgjort at det ikke lenger skal være mulig å ta en slik tilleggsutdannelse, skriver fagbladet.