Artikkelprisene 2011 er kåret. Foto: Fotolia
Artikkelprisene 2011 er kåret. Foto: Fotolia

De beste artiklene i Hold Pusten 2011

Hold Pustens jury har kåret vinnerne av Artikkelprisen og prisen for beste vitenskapelige artikkel 2011. De prisbelønte forfatterne er Kristin Iversen, Gisle Olaussen, Kjell Ivar Dybvik, Mari Hjelstuen, Helen Egestad og Ragnhild Nilsen.

Publisert Sist oppdatert
Hold Pustens jury avgjorde denne uken hvem som skulle få Artikkelprisen 2011, og prisen for beste vitenskapelige artikkel 2011. Artikkelen ”Gated strålebehandling av pasienter med venstresidig brystkreft” ble vurdert som Hold Pustens beste fagartikkel i 2011. Den er skrevet av Kristin Iversen, Gisle Olaussen, Kjell Ivar Dybvik og Mari Hjelstuen. Godt skrevet Juryen mener at artikkel hadde en god presentasjon og oppbygging, godt språk, gode illustrasjoner, og tok opp et aktuelt tema. ”Lett å lese, interessant og lærerikt også for oss som ikke jobber med stråleterapi”, var en av de oppsummerende kommentarene. Juryen hadde gjerne sett at det var referanser til teksten, men var enige om at artikkelen var den beste, etter en samlet vurdering. Artiklene som vurderes for artikkelprisen, måles etter følgende kriterier: • Oppbygging • Beskrivelse av metode og metodebruk • Riktig bruk av referanser • Nytteverdien artikkelen har i det praktiske arbeidet for radiografer og stråleterapeuter • Aktualitet • Presentasjonsform Deles ut i november Artikkelen ”Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved radiografutdanningenei Norge” var den eneste vitenskapelige artikkel Hold Pusten hadde på trykk i 2011. Helen Egestad og Ragnhild Nilsen får dermed prisen for for beste vitenskapelige artikkel. Prisene deles ut på festmiddagen under Norsk Radiografforbunds landsmøte i Oslo i november. Forfatterne er invitert dit for å motta dem. Årets jury besto av Gunvor Robertsen, Eric Sundqvist, Reidun Silkoset, Metta Hauge, Bergliot Strøm og Elisabeth Lie Pedersen.