Foto: Tone Rise
Foto: Tone Rise

Det er syke mennesker nok til alle!

Det sa avtroppende statssekretær Robin M. Kåss da han kom inn på jobbglidning i et innlegg til tillitsvalgte radiografer og ledere i slutten av september.

Publisert Sist oppdatert
Kåss brukte sin taletid på Høstkonferansen og Lederdagene som arrangeres av Norsk Radiografforbund, til å peke på hva han og den avtroppende regjeringen mener blir viktig for helsesektoren fremover.

Blant sin egen regjerings hovedmål for helsevesenets fremtid trakk statssekretæren frem økt kvalitet og kortere ventetid.

– Det forutsetter god drift på de enkelte avdelingene og realistisk budsjettering fra Stortinget, sa Kåss, som også benyttet anledningen til å rose egen regjerings innsats i de åtte årene den har sittet.

– Vi har økt bevilgningene til sektoren med 12 milliarder kroner de siste åtte årene. I statsbudsjettet foreslår vi å øke gradvis med 12 milliarder til i løpet av den neste fireårsperioden.

Vil øke kapasiteten

Han sa seg også fornøyd med at de har satt i gang planlegging av Norsk senter for partikkelterapi.

– Et arbeid er i gang, og det blir spennende å se hvordan denne utviklingen går, sa Kåss, som ser det som positivt at det ligger an til å bli flere små anlegg fremfor ett stort.

– Da trenger man mange profesjoner, ikke minst god bildediagnostikk, slik at man kan planlegge og styre behandlingen.

Kåss sa dessuten at de generelt ønsker å øke kapasiteten på bildediagnostikken.

– Kanskje på sikt er det viktigste å få klare retningslinjer for hvilke undersøkelser man gjør for hva, og sikre at man gir riktig type undersøkelse. Klarte man å ta bort mange av de unødvendige og gale henvisningene, og mange unødvendige omtak, ville man få bort veldig mange av flaskehalsene. Men vi trenger også å øke kapasiteten. Derfor ga vi blant annet 250 millioner i en ekstrabevilgning til medisinsk utstyr under valgkampen.

Går inn for mer oppgavedeling

Det som nok låt som aller søtest musikk i tilhørernes ører, handlet om jobbglidning eller oppgavedeling:

– En ting som dere har vært tydelige på, og som er viktig for at vi skal nå målene våre, er å få en bedre oppgavedeling i sykehus. Vi mener at det viktigste er ikke hvem som utfører oppgaven, men at den blir utført på best mulig måte, og at det er forsvarlighetsprinsippene som gjelder.

Kåss refererte til Støres berømmelige ti bud fra i vinter, der oppgavedeling var et eget punkt, og der radiografer var en av yrkegruppene som ble nevnt.

– Vi har gitt et oppdrag om å løse dette, både kartlegge erfaringer og peke på enkelte områder. Ett av områdene vi har bedt særskilt om at man skal se på, er skjæringspunktet mellom radiografer og radiologer. Og vi mener at mange flaskehalser kan løses ved å bruke radiografene mer aktivt enn vi gjør i dag.

Dette, fortalte statssekretæren, har avstedkommet klager til ham fra radiologer.

– Men det vi ser, er at når man tester dette, at oppgaver flyttes fra leger til radiografer, sykepleiere, fysioterapeuter eller legesekretærer for at legene skal få avlastning, så ser vi at at folk er veldig fornøyde, sa han og la samtidig vekt på at oppgavedeling er svært utbredt i norsk helsevesen.

– Nok sykdom til alle

Og ifølge Kåss er det ingen som kommer til å bli overflødige som følge av fenomenet:

– Det er mer enn nok sykdom til alle. Det er ikke slik at de personene som blir avlastet, må på NAV-kontoret, her er det nok å ta av. Så vi mener det er en viktig ting å jobbe videre med, sa han og la til.

– Ofte er det motstand i en slik endringsprosess, og ofte kommer motkreftene mer til orde enn de som er pådrivere, og derfor er det viktig at dere som er pådriverne, står på, og at det er noe som blir fulgt opp videre.

[email protected]