Etter disputasen sto gratulantene i kø, blant dem Norsk Radiografforbunds fagsjef Håkon Hjemly. Foto: Tone Stidahl
Etter disputasen sto gratulantene i kø, blant dem Norsk Radiografforbunds fagsjef Håkon Hjemly. Foto: Tone Stidahl

Doktorgradsartikkel i Hold Pusten

I neste Hold Pusten kan du lese Kristin Bakke Lysdahls doktorgradsartikkel "What causes increasing and unnecessary use of radiological investigations? A survey of radiologists' perceptions."

Publisert Sist oppdatert
Kristin Bakke Lysdahl disputerte 31. januar, og ble dermed den sjette norske radiografen med doktorgrad. – Bildediagnostikk er blitt uunnværlig, og en stadig viktigere del av helsetjenesten. Man er imidlertid bekymret for overforbruk, innledet Bakke Lysdahl sin doktorgradsdisputas. Hun har bakgrunn som radiograf og stråleterapeut, og jobber til daglig som høyskolelektor ved HiOA. Forbruk av undersøkelser Avhandlingen "Utilization and utility of diagnostic imaging. Quantitative studies and normative considerations" baserer seg på fire publiserte vitenskapelige artikler. I dem har Bakke Lysdahl undersøkt hvordan forbruket av bildediagnostikk har endret seg over tid, og hvordan det varierer mellom norske fylker. Hun har også undersøkt hvordan radiologer oppfatter, handler og tenker omkring forbruket av bildediagnostikk, og diskutert økt bruk av bildediagnostikk i et nytte-perspektiv. Tilleggsfiler på nett I Hold Pusten nr. 7, som kommer ut 29/10, kan du lese en av artiklene i sin helhet. Den er skrevet sammen med Bjørn Hofmann. Artikkelen ble første gang publisert på BioMed Central. Her er også en annen av Bakke Lysdahls artikler publisert, med åpen tilgang. På denne nettsiden finner du også tilleggsfiler til artiklene. "Well designed" En av reviewerne, Elizabeth Krupinski, skriver følgende i sin vurdering av artikkelen: "This is an interesting paper on radiologists’ perceptions of why too many imaging requests/exams are being done. The results are actually not that surprising, but it is perhaps the first time they have been documented and with a relatively large sample size. The study was done in Norway but it seems likely that the results would generalize to almost any country experiencing this “problem”. Overall the study was well designed and the analyses and write up quite nice." De fire artiklene Kristin Bakke Lysdahls doktorgradsavhandling bygger på følgende vitenskapelige artikler:
  • Diagnostic radiology in Norway – trends in examination frequency and collective effective dose Ingelin Børretzen, Kristin Lysdahl, Hilde Merete Olerud Radiation Protection Dosimetry, 2007
  • Geographical variation in radiological services: a nationwide survey Kristin Lysdahl, Ingelin Børretzen BMC Health Services Research, 2007
  • What causes increasing and unnecessary use of radiological investigations? a survey of radiologists' perceptions Kristin B Lysdahl og Bjørn M Hofmann BMC Health Services Research 2009
  • Radiologists’ responses to inadequate referrals Kristin B Lysdahl, Bjørn M Hofmann, Ansgar Espeland Eur Radiol 2010