Foto: Fotolia/Jakub Jirsák
Foto: Fotolia/Jakub Jirsák

E-læring inkluderes i NRFs skjelettkurs

Det britiske e-læringsprogrammet ”e-Learning for Healthcare” spres nå internasjonalt. Norske radiografer kan få tilgang gjennom Norsk Radiografforbunds kurs ”Skjelettundersøkelser - kunnskapsbasert praksis med e-læring” i november.

Publisert Sist oppdatert
Stort behov for flere radiologer i Storbritannia var bakgrunnen for at programmet ble utviklet, med e-læring innen grunnleggende tyding av røntgenbilder. Dokumentert kompetanse – De ulike sesjonene er skrevet av erfarne bildetydere og universitetslærere, og alt materiell er godkjent av SCOR (The Society and College of Radiographers), forteller Norsk Radiografforbunds fagsjef Håkon Hjemly. Temaområdene er skjelett- og thoraxundersøkelser på voksne og på barn – først og fremst rettet mot radiografer. All aktivitet i programmet kan lagres, og fullføring av hver modul gir rett til utstedelse av sertifikat som dokumentasjon. Nytt og spennende – Det er første gang Norsk Radiografforbund tilby et slikt kurs, så dette er nytt og spennende, sier Lilian McLisky i forbundets fagkursgruppe. – Hver kursdeltager får tilgang til e-læringsprogrammet, med bruker-ID og passord, og kan bruke programmet til å øve seg i tolkning/vurdering av skjelettbilder. Dermed øker man kunnskapen sin i patologi og anatomi. Høy kvalitet Programmet ble utviklet i regi av Department of Health, National Health Services (NHS) og en rekke profesjonsforbund, og ble tildelt IMS Platinum Award ved konferansen Learning Impact 2011. Kurset "Skjelettundersøkelser - kunnskapsbasert praksis med e-læring" arrangeres i Oslo i november.