ECR: En viktig møteplass

ECR har befestet sin posisjon som en av de største og viktigste internasjonale arrangementene for alle med interesse for bildediagnostikk og intervensjon.

Publisert Sist oppdatert
Dette gjelder ikke bare i europeisk sammenheng, for ECR hilser hele verden velkommen. Radiografene markerer seg dessuten i stadig økende grad, både som deltagere og bidragsytere. Norge langt fremme Som radiograf og fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund gjør jeg meg mange tanker i møte med andre profesjoner og helsepersonell fra andre land. Blant annet slår det meg ofte når jeg er på faglige arrangementer i utlandet at norsk helsevesen er langt fremme i verdenssammenheng, på tross av mediefokus på for eksempel at vi bare har seks PET/CT maskiner mot Danmarks 30. Norske radiografer har et høyt utdannings- og kompetansenivå, med både oppgave- og rolleglidning, samt profesjonsutvikling, videreutdanninger, master- og doktorgradsmuligheter. Jeg blir stolt når jeg ser hvor mange av de dyktige foredragsholdere fra radiografsiden som bidrar på ECR som er norske, i forhold til hvor mange land som faktisk er representert på kongressen. I mange europeiske land sliter radiografene fortsatt med anerkjennelse, og i noen land har de som jobber med bildediagnostiske modaliteter ingen formell utdannelse, men kun kort opplæring. I Norge har radiografene stor grad av selvstendighet, og mange av radiologene jeg snakker med, bekrefter at radiografene både kan og bør få utvidede ansvarsområder. Fremtiden er her allerede, og den starter i det små med lokale varianter av at radiologer delegerer oppgaver og ansvar til radiografer. Ved et av mine mange møter med fagmiljøene pekte sågar en radiolog på en av radiografene sine som satt og utførte en CT-kolografiundersøkelse, og hvisket meg i øret at ”det er ikke lenge før hun sitter og beskriver bildene også, vet du. Hun er så dyktig, at jeg ikke ville hatt noen problemer med at hun gjorde det”. Kongresser for radiografer ECR er opprinnelig en europeisk kongress for radiologer. I åpningsseremonien deles fortsatt gullmedaljer og andre æresbevisninger ut kun til radiologer, og alle radiografene og andre som sitter i salen, nevnes knapt. Likevel føler jeg at dette heller bør være noe å strekke seg mot, mer enn noe å bli provosert av. Radiologene som mottar hederen, utmerker seg også som ydmyke og hyggelige profesjonelle som har bidratt til bildediagnostikkens vitenskapelige utvikling, egenart og ikke minst troverdighet over mange år. På samme måte som radiografer kan slite med anerkjennelse hos enkelte radiologer, kan radiologene også slite med anerkjennelse hos ortopeder og andre. For meg blir den beste veien å gå, at alle vi som jobber med bildediagnostikk, går samlet i møte med andre profesjoner som kanskje ikke vet bedre enn at radiologer kan erstattes av CAD. Sammenlignet med andre grupper helsepersonell er både radiografer og radiologer relativt få i antall, og ECR er heller ikke en stor kongress sammenlignet med mange andre kongresser. MEDICA 2010 hadde rundt 130 000 besøkende mot ECR 2011s 20 000, men ECR er unik for oss som jobber innen bildediagnostikk. Det er en positiv utvikling også i andre land enn Norge, Danmark og England, at radiografene kommer mer og mer frem og ikke minst til sin rett, for å bruke et personlig valgt ord. ECR blir for hvert år mer en verdenskongress, og norske radiografers inntog og posisjoner både som deltagere, foredragsholdere og ikke minst som innkjøpere av utstyr på utstillingen, er etter min mening beundringsverdig. Det var rundt 260 norske deltagere på ECR i år, noe som skal være en økning fra i fjor. Dette er en riktig og viktig utvikling, og en god investering for de som prioriterer å sende sine ansatte til ECR. Ekskursjoners tilleggsverdi Facebook er kanskje det største sosiale mediet, og på samme måte har ECR festet grepet på arenaen for kongresser innen bildediagnostikken, ikke bare rent faglig og vitenskapelig for radiografer. Det er også noe helt eget å møte nordmenn som jobber med bildediagnostikk på ekskursjon i Wien. Det er en helt spesiell interesse og entusiasme å spore, og det knytes bånd på tvers av yrkesgrenser og landegrenser, også på de mange sosiale mulighetene som byr seg. Verdien av dette er vanskelig å beskrive og måle, selv om det fortsatt er et stykke igjen på veien til at radiografene overgår radiologene, i alle fall på ECR. Heldigvis er det ikke alltid målet som er det viktigste, men opplevelsene underveis som er mest verdifulle. Der hvor radiologer kan anklage sine egne for å produsere studier og foredrag som oser av pliktløp, vibrerer radiografbidragene blant annet av pionerers stolthet og ønske om å vise verden alt vi kan. ”Vårmøte 2012” ECR er etter min mening mest positivt, fordi kongressen ikke bare er for radiologer, eller radiografer, men for alle som har interesse. ”Vårmøte 2012” er også for alle med interesse innen bildediagnostikk og intervensjon. Valget har denne gangen falt på Quality Hotel Expo som arena. Expo er en ny storsatsing fra Choice. Det er et helt nytt bygg som står ferdig ved sjøen på Fornebu i 2012, og omtales som en idéfabrikk. Vårmøtet 2010 ble en suksess med over 330 deltagere og bidragsytere. Som arrangør gleder vi oss til å tilby et enda bedre arrangement 18. til 20 april 2012. Følg med på www.varmote.no!