FOTO: ISTOCK
FOTO: ISTOCK

Ett år med pakkeforløp for brystkreft

Brystdiagnostiske sentre er positive til innføringen av pakkeforløp for brystkreft, men ønsker seg en filterfunksjon.

Publisert Sist oppdatert

Pakkeforløp for brystkreft ble innført fra 1. januar 2015. Seksjonsoverlege ved Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus, Hildegunn Siv Aase, sier i en artikkel i Dagens Medisin at selv om det kanskje har gjort tiden fra diagnose til behandling kortere, føler hun seg ikke sikker på at pasienter kommer så mye raskere til behandling enn før. Videre frykter hun at enkelte brystkreftpasienter som ikke er del av ordningen, kan måtte vente lenger før de blir undersøkt.

En årsak til dette mener Aase er at flere friske henvises til pakkeforløp. Ut fra data fra de første pasientene i ordningen skal det ifølge Aase dreie seg om 60 prosent av pasientene. Hun etterlyser derfor en filterfunksjon for brystdiagnostiske sentre slik at de kan prioritere pasientene.

Linda Romundstad, seksjonsleder ved Vestre Viken HFs brystdiagnostiske senter, sier ordningen fungerer som den skal etter hennes erfaring.

Blant annet mener hun at kreftkoordinatorfunksjonen som er en del av ordningen er svært viktig og bidrar til at ordningen fungerer godt.

– Kreftkoordinator sørger for forløp uten unødige forsinkelser og er kontaktperson for pasienter og samarbeidende instanser, sier hun til holdpusten.no.

Samtidig er hun er enig med Aase i at brystdiagnostiske sentre bør ha en filterfunksjon.

– Ved de aller fleste pakkeforløp har spesialavdeling filterfunksjon, og vi mener det også ville være mest hensiktsmessig for brystkreft. Selv om de fleste henvisninger til pakkeforløp er gode, og kriterier satt for slik henvisning er oppfylt, henvises noen i pakkeforløp uten at kriterier for begrunnet mistanke om kreft er oppfylt. Det gir en risiko for at enkelte som viser seg å ha kreft, men som ikke har vært henvist inn til pakkeforløp, får et lengre forløp, sier Romundstad og legger til:

– Vi prioriterer riktignok alle kvinner raskt inn hvis det ut fra henvisningsopplysninger er mistanke om kreft uansett om de er henvist med merkelappen pakkeforløp eller ikke. [email protected]