Anne Augestad Larsen (foran t.v.) jubler sammen med kollegene over tildelingen av stråleterapisenteret. Foto: Sykehuset Telemark
Anne Augestad Larsen (foran t.v.) jubler sammen med kollegene over tildelingen av stråleterapisenteret. Foto: Sykehuset Telemark

Etter dragkampen

Etter en kamp tidligere i år mellom Vestfold og Telemark om hvem som skal få det nye stråleterapitilbudet som skal etableres i regionen, dro Telemark det lengste strået. Hold Pusten har snakket med begge parter.

Publisert Sist oppdatert

Avdelingsleder for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset i Telemark, Anne Augestad Larsen, er fornøyd med at Skien får egen stråleenhet.

– Dette innebærer at mange kreftsyke mennesker trenger å reise mindre for å motta stråleterapi, sier hun til Hold Pusten.

I dag må pasientene dra til Oslo eller Kristiansand.

– For mange innebærer dette 5-6 timers reise, og det er slitsomt for syke mennesker, understreker Augestad Larsen.

Nettopp hensynet til pasientene og ønske om å gi dem et likeverdig behandlingstilbud er grunnen til at Helse Sør-Øst vil desentralisere utbyggingen av stråleterapibehandlingen. Den første nye stråleenheten ble bestemt lagt til Telemark-Vestfold.

– Og etter en samlet vurdering falt valget på Skien, forteller direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Alice Beathe Andersgaard.

Andersgaard sier til Hold Pusten at de ikke fant vesentlige forskjeller i faglig kompetanse eller reisevei for pasienter.

– Men vi planlegger også en ny stråleenhet i Drammen, som vil kunne avlaste nordre deler av Vestfold, og ut fra dette vurderte vi Skien som et godt alternativ for de som bor sør i Vestfold og i Telemark, sier hun videre.

Direktør for Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, legger ikke overfor Hold Pusten skjul på at de hadde håpet at valget skulle falle på Tønsberg.

– Vi har sterke fagmiljøer som vi mener ville vært svært godt rustet til å etablere og drifte et strålesenter, sier han.

Han uttrykker riktignok tilfredshet med at Helse Sør-Øst har tatt avgjørelsen om hvor strålesenteret i Vestfold og Telemark skal lokaliseres.

– Pasienter i Vestfold vil få kortere vei til et stråletilbud enn de har i dag, presiserer Kinsdal.

Sykehusdirektøren legger til at de er opptatt av å få til et godt samarbeid om strålebehandlingen med sykehuset i Telemark.

– Vi vil også gjøre vårt for at strålesenteret kan realiseres så fort som mulig, sier Kinsdal.

Når senteret skal stå ferdig, er det imidlertid for tidlig å si, ifølge Andersgaard i Helse Sør-Øst.

– Det skal nå planlegges i tråd med de nasjonale kravene til slike byggeprosjekter, spesifiserer hun.

Ved sykehuset i Telemark håper de i likhet med kollegene i Vestfold at senteret skal være klart så fort som mulig.

– Men det er et omfattende prosjekt som i tillegg vil kreve opplæring, økt bemanning og et tett samarbeid med sykehuset i Vestfold, understreker leder for kreftavdelingen i Skien, Augestad Larsen.

Det kalkuleres med at det vil bli nødvendig med til sammen 27 nye stillinger, blant dem stråleterapeuter, onkologer, medisinske fysikere og serviceingeniører, i forbindelse med strålesenteret i Telemark.

– Og når det gjelder antall strålebehandlinger, så kommer vi anslagsvis til å gi 10 000 behandlinger i året, hvilket vil plassere oss på samme nivå som Kristiansand, informerer kreftavdelingens leder.[email protected]