Eli Skorpen, hovedtillitsvalgt for radiografene ved Oslo universitetssykehus.
Eli Skorpen, hovedtillitsvalgt for radiografene ved Oslo universitetssykehus.

- Får lengre ventetid på røntgen i Oslo

- Helse Sør-Østs kostnadstiltak vil føre til lengre ventelister for røntgenpasienter ved Oslo-sykehusene. Strakstiltakene manglet tilstrekkelig konsekvensvurdering, sier Eli Skorpen.

Publisert Sist oppdatert
Skorpen, som er foretakstillitsvalgt for Norsk Radiografforbund ved Oslo universitetssykehus, sier dette i en pressemelding Norsk Radiografforbund sendte ut denne uken. Her kan du lese pressemeldingen. - En direkte konsekvens av beslutningen er at de radiologiske avdelingene må slutte med stykkprisfinansiert ventelistedrift. Dette vil gi lengre ventelister. Man ønsker å snu pasientstrømmen, slik at pasientene skal undersøkes utenfor OUS, men dette er ikke tilstrekkelig tilrettelagt ved de andre sykehusene med tanke på undersøkelseprotokoller eller IKT, sier Skorpen. Stoppet investeringer - Målet for etableringen av OUS var samlokalisering. For små økonomiske midler gjør denne prosessen umulig, mener Skorpen. Hun mener blant annet at manglende midler til IKT-investeringer bremser samlokaliseringsprosessen. Pr. i dag drifter OUS mange ulike IKT-systemer som kommuniserer dårlig med hverandre. Helse Sør-Østs kostnadskontroll har også stoppet investeringer i medisinsk teknisk utstyr ved OUS. - Avledningsmanøver - 300 mill kr i ekstrabevilgning er en hån mot kritikken som er reist mot gjennomføringsevnen til å etablere OUS, sier Skorpen. - Det oppleves som en lettvint avledningsmanøver for å ta fokus bort fra de grunnleggende årsakene til at man ikke klarer å holde budsjettet. Det entydig sterke fokuset på å holde budsjettet vil føre til at man flytter risikobildet fra å risikere å ikke være i balanse til å risikere at man ikke løser de oppgavene man er pålagt. Man har ikke lengre pasienten i sentrum.