– For noen år siden hørte vi nesten utelukkende om leger i denne type klagesaker, sier pasient- og brukerombudet i Vestfold, Torunn Grinvoll. Foto: Fotolia/Aletia 2011
– For noen år siden hørte vi nesten utelukkende om leger i denne type klagesaker, sier pasient- og brukerombudet i Vestfold, Torunn Grinvoll. Foto: Fotolia/Aletia 2011

Flere klager på helsepersonell

Tidligere klaget pasientene mest på legers oppførsel. Nå klages det også på at annet helsepersonell er lite hyggelige, ifølge pasient- og brukerombudet i Vestfold.

Publisert Sist oppdatert
– For noen år siden hørte vi nesten utelukkende om leger i denne type klagesaker. De senere år har det kommet flere klager på andre ansattes oppførsel, sier pasient- og brukerombudet i Vestfold, Torunn Grinvoll. Flere pasienter og brukere enn før sier at de ikke møtes med den omsorgen de forventer. En typisk klage er at for eksempel en sykepleier eller kontoransatt svarer en engstelig pasient eller pårørende på en lite hyggelig måte. – Trenger omsorg – Vi føler oss alle små når vi er på sykehus, og det er viktig at vi får omsorgsfull behandling, sier Grinvoll. Antall klagesaker i Vestfold fylke ble er doblet fra 2003 til 2011, hvor det ble registrert 1125 saker totalt. Av disse var det flere klager enn før mot Oslo universitetssykehus, hvorav en dobling ved Rikshospitalet, ifølge Tønsbergs Blad. Grinvoll mener mørketallene er store, både i Vestfold og i landet generelt. Sommel og rot Hold Pusten har lest flere årsmeldinger fra pasient- og brukerombud. Radiografer er ikke nevnt spesielt i noen av dem. Helse- og sosialombudet i Oslo har ikke registrert noen økning i antall saker som gjelder oppførsel. Årsrapporten til helse- og sosialombudet i Oslo viser at de i fjor mottok 423 henvendelser om forhold ved Oslo universitetssykehus, mot 407 året før. Pasient- og brukerombudene i resten av landet mottok i tillegg til sammen 533 henvendelser om OUS, mot 444 året før. Mange av disse rapporterer om mer sommel og rot i saker der pasientene er overført fra lokale sykehus til OUS.