Foto: Tone Stidahl
Foto: Tone Stidahl

Flere sykehus vil fortelle om tabber

Oslo universitetssykehus vil legge informasjon om uønskede hendelser ut på nett i løpet av september. Sykehuset i Østfold kunngjør allerede sine 3-3-meldinger.

Publisert Sist oppdatert
– Oslo universitetssykehus vil legge ut informasjon om uønskede hendelser, påviste forbedringsforhold, erstatningssaker, pasientklager og positive tilbakemeldinger på våre nettsider etter å ha planlagt dette siden høsten 2010. Vi regner med at vi er på nett med dette i løpet av september, forteller Anders Baalsrud, leder for stab sikkerhet ved sykehuset, til fagbladet Journalisten. Sykehuset Østfold er i gang Sykehuset i Østfold begynte allerede i juni å kunngjøre anonymiserte 3-3-meldinger på internett. Disse omhandler alvorlige hendelser som har ført til, eller kunne ført til, betydelig personskade. – Åpenhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere den totale verdien av helsetilbudet vi gir. Åpenhet gjør også at pasientene kan ha en realistisk forventning til hva helsetjenesten kan løse, uttaler adm. direktør Just Ebbesen ved sykehuset. Vil ta det opp i styrene Presseforbundets offentlighetsutvalg har oppfordret 40 helseforetak til å følge Østfolds eksempel. Av de som har svart, sier flere at de i utgangspunktet er positive til slik publisering, men at de ønsker å ta dette opp med sine respektive styrer etter sommeren. Sykehuset i Nordland sier at de ønsker å følge modellen til Sykehuset i Østfold. Akershus universitetssykehus har igangsatt arbeidet med å finne ut hvordan de skal publisere meldingene, og vil kontakte Østfold for innspill. Helse Finnmark "sjekker ut" mulig publisering, mens Psykiatrien i Vestfold lover å gjøre en vurdering om man skal publisere 3-3-meldinger, og å komme med tilbakemelding.