Gode kandidater til artikkelprisene

Hold Pusten hadde ti nyproduserte fagartikler på trykk i 2011, i tillegg til en vitenskapelig artikkel. Prisene for beste fagartikkel og beste vitenskapelige publisering deles ut på festmiddagen under NRFs landsmøte i november.

Publisert Sist oppdatert
Hold Pustens artikkelpris ble opprettet for å stimulere til produksjon av flere gode fagartikler fra radiograffaget. Artiklene tildeles etter følgende kriterier:
 • Oppbyggingen av artikkelen
 • Beskrivelse av metode og metodebruk
 • Riktig bruk av referanser
 • Nytteverdien artikkelen har i det praktiske arbeidet for radiografer og stråleterapeuter
 • Aktualitet
 • Presentasjonsform
Følgende artikler har mulighet til å vinne artikkelprisen 2011:
 • Nr. 2 Side 28 Bildeveiledet strålebehandling og stråleterapeutens rolle (Turid Husevåg Sulen, Grete May Engeseth)
 • Nr. 3 Side 14 Gated strålebehandling av pasienter med venstresidig brystkreft (Kristin Iversen, Gisle Olaussen, Kjell Ivar Dybvik, Mari Hjelstuen.)
 • Nr. 3 Side 17 Stavangermodellen (Kristin Iversen, Gisle Olaussen)
 • Nr. 3 Side 20 Diodemålinger på Radiumhospitalet (Janani Moorthy)
 • Nr. 3 Side 23 IMRT vs konvensjonell stråleterapi ved hode-hals kreft (Rita Tømmerås)
 • Nr. 4 Side 30 CT av pasienter med KOLS (Hornæs, Erdal, Bakke og Geitung)
 • Nr. 5 Side 10 Praktisk kompetanseheving ved barneradiologiske prosedyrer (Torunn Bogseth, Marianne Skibakk)
 • Nr. 5 Side 14 Bør radiografer beskrive skjelettundersøkelser? (Viggo Kristensen)
 • Nr. 6 Side 21 Kan radiografer tyde mammografiscreeningsbilder? (Håkon Hjemly)
 • Nr. 8 Side 26 Ad meliora – mot noe bedre? (Linn Andrea Gjerberg, Synnøve Nymark Aasen, Eli Eikefjord)
Følgende artikkel kan vinne prisen for årets vitenskapelige artikkel 2011:
 • Nr. 5 Side 25 Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved radiografutdanningene i Norge (Helen Egestad, Ragnhild Nilsen)
Du finner pdf-er av alle artiklene til høyre på siden.