Oslo universitetssykehus' traumemanual kan lastes gratis med fra iTunes.
Oslo universitetssykehus' traumemanual kan lastes gratis med fra iTunes.

Gratis traumemanual for iPhone

Stadig flere gode helseapplikasjoner tilbys gratis på iPhones AppStore. Oslo universitetssykehus er først ute i Skandinavia med å legge ut traumemanualen.

Publisert Sist oppdatert
Dermed kan fagfolk over hele landet nå oppdatere sine kunnskaper om traumebehandling, uansett hvor de er. Applikasjonen er gratis. - Tanken er at fagpersoner raskt kan oppdatere seg på hvordan man håndterer de alvorlige skadene som kommer til sykehuset, sier Josef Kleven i avdeling for traumatologi til sykehusets hjemmeside. Kan oppdateres ofte OUS jobber også med en Ipad versjon, som kommer i løpet av året. Android er på ønskelisten. Den 200 sider lange papirmanualen er fordelt på tre hovedkategorier, initiell behandling, organskader, spesialemner. Brukerne kan lagre tema som er viktige under favoritter. - Avdeling for traumtologi ønsker å dele mange års erfaring fra skadebehandling på Oslo universitetssykehus. Veien til denne kunnskapen er nå blitt mye kortere, og vi vil nå kunne oppdatere manualen oftere, sier Kleven. Også Felleskatalogen, Medscape, PubMed og mange andre helseapplikasjoner er tilgjengelig på AppStore.