Foto: Texelart/Fotolia
Foto: Texelart/Fotolia

Halv seier mot Helse Midt-Norge

Både Unilabs Norge og Sunnmøre MR-klinikk gikk til retten for å få stanset Helse Midt-Norges bildediagnostiske avtaler. Unilabs har nå vunnet en foreløpig seier i Møre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert
Sunnmøre MR-klinikk venter fremdeles på dommerens avgjørelse. Begge selskap gikk til retten for å få midlertidig forføyning, med mål om å stanse avtalene om bildediagnostiske tjenester Helse Midt-Norge inngikk i 2011. Begge saker ble behandlet i Inntrøndelag tingrett i midten av april. Nå foreligger den første dommen. 20.000 til Curato Kjennelsen gir Unilabs medhold i at Helse Midt-Norge må avstå fra å signere kontrakter i Møre og Romsdal inntil rettmessigheten av leverandørvalgene er endelig avgjort av domstolene. Dette gjelder både røntgen, ultralyd, CT og MR. For Trøndelag fikk Unilabs ikke medhold i kravet. Partene må dekke egne saksomkostninger, men Unilabs må betale 20.000 kroner til Curato for å dekke saksomkostninger. Curato ga partshjelp til Helse Midt-Norge tilknyttet tildelingen i Trøndelag. For kort frist – Konkurransen var ikke tilpasset slik at det var praktisk mulig for leverandører som ikke var etablert i regionen å delta med tilbud for alle modaliteter, står det blant annet i dommen. Dette fordi det vil ta ”mer enn fem-seks uker å få spesialtilpasset lokaler og levert et fullfaglig røntgeninstitutt”. Et av ankepunktene fra Unilabs var nettopp at den korte oppstartsfristen førte til forskjellsbehandling for dem som ikke allerede var etablert i området. Du kan lese den fullstendige dommen her. – Tegnes nye avtaler – Helse Midt-Norge er nå klar til å inngå nye avtaler om kjøp av bildediagnostiske tjenester i Trøndelag, men for Møre og Romsdal må man fortsatt avvente behandling i rettsapparatet, skriver foretaket på sin egen nettside. – Inntrøndelag tingrett har gitt Helse Midt-Norge medhold i tildelingen i Trøndelag. Det tegnes avtale med Unilabs Norge AS for ultralyd-undersøkelser og med Curato Røntgen AS for MR, CT og røntgen. Disse avtalene har oppstart fra 1. juni. Dommen i saken til Sunnmøre MR-klinikk ventes klar i neste uke.