Foto: Fotolia/maridav
Foto: Fotolia/maridav

Har du ferie til gode?

Har du feriedager du ikke rekker å avvikle i 2012? Pass på å sette deg inn i ferieloven, slik at du ikke får kjedelige overraskelser.

Publisert Sist oppdatert
Tidligere var det mange arbeidsgivere og arbeidstakere som avtalte at man tok ut noe kortere ferie, slik at feriedager ble slettet ved ferieårets slutt, og man fikk utbetalt lønn og feriepenger for de feriedagene man ikke hadde tatt ut. I 2009 kom det endringer i ferieloven som fastslår at det som hovedregel ikke er adgang til å avtale slike ordninger lenger. Nå er hovedregelen at ferie skal avvikles, og dersom ferien ikke er avviklet i løpet av året, skal feriedagene og feriepengene overføres til neste ferieår ihht ferielovens § 7 nr. 3 prgf. Ikke avviklet eller avtalt overført ferie Overføring av ferie er regulert av ferieloven § 7 nr 3 annet ledd. Det er adgang til å inngå avtale med arbeidsgiver om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste ferieår. Ferie som i strid med ferielovens regler ikke er avviklet, skal overføres til neste år. Det betyr at det ikke er mulig å unnlate å avvikle ferie mot en økonomisk kompensasjon. Denne regelen gjelder også ekstra ferie for arbeidstakere som har fylt 60 år. Dersom man har feriedager til gode ved årets slutt, som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, er det likevel anledning til å få utbetalt feriepenger/lønn for de feriedagene som ikke er tatt ut. Dette innebærer at om arbeidstaker ikke har avviklet noe ferie i ferieåret, og ikke har vært syk eller hatt foreldrepermisjon, skal alle feriedagene overføres til neste ferieår. Dette skal skje automatisk uavhengig av om overføring er avtalt eller ikke. Eksempel: En arbeidstaker avvikler i 2012 kun en uke ferie pga stor arbeidsmengde på arbeidsplassen. I henhold til ferielovens bestemmelser skal vedkommende avvikle fire uker og en dag ferie. Det vil si at ved årets slutt står det igjen tre uker og en dag ferie. Alle disse dagene skal overføres fra ferieåret 2012 til ferieåret 2013 hvis det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at dagene ikke er avviklet. Feriepengene for disse dagene skal også overføres til påfølgende ferieår. Ikke bare til neste ferieår Ferie som overføres til neste ferieår, og som ikke tas ut dette året, vil bli overført til neste ferieår. Dvs at det ikke er kun til det påfølgende ferieår ikke uttatte feriedager blir overført. Så lenge den ikke blir avviklet året etter, blir den også automatisk overført videre til året etter. For eksempel: Dersom en arbeidstaker kun avviklet to uker ferie (12 virkedager) i 2011, skulle automatisk 13 virkedager bli overført til 2012. Er det også avviklet kun to uker ferie i 2012, vil følgende ferie bli overført til 2013: • 13 virkedager fra 2011 • + 13 virkedager fra 2012 • = 26 virkedager til sammen Dvs at i 2013 har vedkommende følgende ferie: • 25 virkedager for 2013 ihht ferieloven • + 26 virkedager som er overført fra 2011 og 2012 • = 51 virkedager ferie totalt Erstatning Videre sier ferieloven § 7 nr 3 annet ledd tredje punktum at hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter ferielovens § 14. Ferie etter tariffavtale Regelen om at ikke uttatte feriedager automatisk skal overføres til neste år, gjelder kun den lovfestede ferien, herunder ekstraferie for arbeidstaker som har fylt 60 år. For de som har avtalefestet ferie, er det fortsatt anledning til å avtale hvordan ekstra ferie i henhold til tariffavtaler skal behandles. Ekstra tariffavtalt ferie er normalt fem virkedager, og det er anledning til å avtale at disse dagene ikke skal avvikles. Ofte inngås det da en avtale om at man mottar lønn for disse dagene som kompensasjon for bortfall av feriefritiden.