Fra og med neste utgave er navnet  «Hold Pusten» historie.
Fra og med neste utgave er navnet «Hold Pusten» historie.

Hold Pusten skifter navn

Hold Pusten vil bli mer internasjonal og skifter derfor navn fra og med neste nummer. Også holdpusten.no får nytt navn.

Publisert Sist oppdatert

– Hold Pusten er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, og vi mottar stadig flere forespørsler fra utenlandske forskere som ønsker å få vitenskapelige artikler publisert hos oss, på engelsk. Vi har jo også en god del engelskspråklige fagartikler i bladet. Derfor har vi en stund vurdert å gjøre noe med tittelen, få den mer internasjonal, sier redaktør Tone Rise og legger til:

– Det har tidligere tidvis kommet forslag om at navnet bør endres. Enkelte har tatt til orde for at de ønsker en mer seriøs schwung. Forslag som «Radiografen» er blant annet nevnt, selv om det er lenge siden sist.Men ifølge Rise har navnet Hold Pusten god forankring i radiografmiljøet.– Mitt inntrykk er at folk synes det kort og greit forteller hva fagtidsskriftet dreier seg om, samtidig som det er litt humoristisk og noe folk enkelt husker. Derfor ønsket vi ikke å bevege oss så langt fra det nåværende navnet, bare gjøre det forståelig for flere, og vi landet på «Hold Your Breath», som engelskspråklige radiografer sier til sine pasienter, forteller Rise, som forsikrer at det meste av innholdet fortsatt blir på norsk. – Hold Pusten skal selvsagt forbli et norskspråklig fagtidsskrift innen radiografifeltet, så det aller meste stoffet skal fortsatt være på norsk. HP-redaktøren, som snart altså blir HYB-redaktøren, sier informasjonsleder Elisabeth Norridge i NRF og hun selv drodlet frem det nye navneforslaget, som ble vedtatt av NRFs sentralstyre i slutten av mars. Nettsidene skifter også navn, og adressen blir www.holdyourbreath.no, men du kommer fortsatt inn på www.holdpusten.no.– Dette blir bra, vi er kjempefornøyd. Det er det samme navnet, bare mer internasjonalt, sier Rise. [email protected]

Fortell oss hva du synes om det nye navnet, her eller på vår Facebook-side!