Den nye MR-maskinen ventes å være i drift ved Lærdal sjukehus (bildet) fra slutten av 2017. Det vil gi folk i kommunen og områdene rundt  mindre reisevei og kortere ventetid når de skal få utført MR-undersøkelser. Foto: Helse Førde HF
Den nye MR-maskinen ventes å være i drift ved Lærdal sjukehus (bildet) fra slutten av 2017. Det vil gi folk i kommunen og områdene rundt mindre reisevei og kortere ventetid når de skal få utført MR-undersøkelser. Foto: Helse Førde HF

I mål med Lærdal-MR

MR-innsamlingen i Lærdal er ved veis ende. De nødvendige ti millionene var i boks i løpet av sommeren.

Publisert Sist oppdatert

Holdpusten.no har tidligere omtalt innsamlingsaksjonen som har tatt sikte på å skaffe Lærdal sjukehus i Sogn og Fjordane egen MR.

Nå har kommuner, lag og organisasjoner, banker, virksomheter og privatpersoner bidratt til at dette blir en realitet. Lærdal Næringsutvikling har hatt ansvaret for innsamlingen, og prosjektleder Rolf Jerving sier til helse-forde.no at prosjektet viser at alt er mulig når man drar i samme retning. Ifølge ham vil en MR-maskin gi et bredt helsetilbud og kortere reisetider for alle som bor i regionen, sier Jerving.

Maskinen skal etter planen være klar til drift mot slutten av 2017, og det er Helse Førde HF som får ansvaret for vedlikehold og drift. Ifølge administrerende direktør i helseforetaket, Jon Bolstad, vil den nye anskaffelsen bidra til kortere ventetid på MR-undersøkelser ikke bare i Lærdal kommune, men for pasienter i hele fylket.

Som kjent krever nye tilskudd av denne typen radiologisk utstyr i tillegg til kvalfisert personale til å gjennomføre undersøkelsene, også ressurser med tanke på beskrivelse av bildene, altså radiologer, noe som jo ofte er mangelvare. Men avdelingssjef for radiologisk avdeling i Helse Førde HF, Børge Stavland, forikrer at de har planene klare for hvordan dette skal håndteres:– Radiologisk avdeling har tre seksjoner i henholdsvis Lærdal, Eid og Førde, og ressursene vil bli benyttet på tvers etter behov, sier han til Hold Pusten.[email protected]