Kan bli en del av Unio fra nyttår

- Vi håper å være en del av UNIO-fellesskapet ved årsskiftet, sier Anna Pettersen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund. Det tarifftekniske samarbeidet med SAN er sagt opp.

Publisert Sist oppdatert
Norsk Radiografforbund (NRF) var tidligere tilsluttet YS, men bestemte på forrige landsmøte, i 2009, å melde seg ut. På ekstraordinært landsmøte i 2010 ble det deretter bestemt at NRF skulle være en frittstående organisasjon. Men ville søke fullverdig medlemskap i forhandlingsfellesskapet SAN innenfor Spekter-området. Ble ikke innvilget - Denne søknaden ble ikke innvilget, men det ble inngått en tariffteknisk samarbeidsavtale som ivaretok NRFs tariffmessige interesser, forteller Pettersen. - Sist vår tok vi opp saken på ny, og ba om at vår søknad måtte behandles. Resultatet ble nok en gang tilbud om en samarbeidsavtale, rett nok med utvidede rettigheter, men det er ikke godt nok. Vi får ikke fullverdige rettigheter i de styrende organer i SAN, og gjeldende samarbeidsavtale med SAN ble dermed sagt opp sist uke. NRFs sentralstyre har valgt å søke andre samarbeidspartnere for å sikre våre tariffmessige partsrettigheter, forteller hun. Samarbeidsavtalen med SAN er sagt opp med virkning fra 1.januar 2013. - Beklagelig NRF-ledelsen vil nå jobbe for å sikre en tilslutning i Unio. - Jeg synes det er beklagelig at vi ikke fikk tilslutning med fullverdige rettigheter i SAN. Samarbeidet i SAN-fellesskapet har jeg ingen ting å utsette på, men når en ikke likestilles med de øvrige organisasjonene i dette fellesskapet, kan vi ikke akseptere en tilslutningsform basert på samarbeidsavtale med kun tale- og forslagsrett. For NRF er det viktig å ha stemmerett innenfor tariffområdet der storparten av våre medlemmer har sitt virke, sier hun.   - Gode alliansepartnere - Hva er forventningene til Unio? - Unio er en hovedorganisasjon, og gir oss en tilslutningsform som ivaretar våre tariffmessige interesser innenfor samtlige av tariffområdene forbundet har medlemmer - ikke bare innenfor sykehusområdet. Det er positivt. Ved en tilslutning til Unio får vi observatørplass i sentralstyret, og innpass i tariffutvalgene der vi har medlemmer. Dessuten er Unio en hovedorganisasjon, der ikke bare det tariffmessige blir ivaretatt. Her vil vi også finne gode alliansepartnere tilknyttet helsepolitikk og arbeidslivspolitikk, så et medlemskap i Unio har et helt annet spekter i seg enn en tilslutning til SAN som kun er en forhandlingssammenslutning, sier hun. - Et viktig tilskudd - Det kan nok bli en utfordring å være en liten organisasjon som NRF i Unio, men vi er store på vårt interessefelt, og slik jeg vurderer det så er vi på tross av størrelsen et viktig tilskudd i UNIO, sier forbundslederen. Sentralstyret håper derfor at NRFs landsmøte i november fatter vedtak om en tilslutning til Unio, og at Unio aksepterer søknaden på sitt representantskap i desember, og at NRF fra årsskiftet er en del av Unio-fellesskapet.