Illustrasjonsfoto: fotolia.com
Illustrasjonsfoto: fotolia.com

Kan ultralavdose CT erstatte konvensjonell røntgen thorax?

Det spørsmålet har gitt opphav til en pilotstudie ved Oslo universitetssykehus der man har sammenlignet diagnostisk informasjon, stråledose og labtid for ultralavdose CT thorax og røntgen thorax. Resultatet vekker oppsikt.

Publisert Sist oppdatert

– Det begynte som en løs tanke, siden de nye maskinene gjør det mulig å senke dosen betraktelig, uten at det går ut over den diagnostiske bildekvaliteten. Derfor tok vi en ultralavdose CT thorax (ULDCT) av meg (0.105 mSv), og vi så at vi fikk veldig mye informasjon sammenlignet med et konvensjonelt røntgenbilde med en dose på 0.05 mSv, sier Joanna M. Fenn Kristiansen, radiograf ved CT/MR-seksjonen på Rikshospitalet.

Kristiansen deltok i studien sammen med radiolog Trond Mogens Aaløkken og fysiker Anne Catrine Trægde Martinsen. Med seg på laget hadde de dessuten noen flere radiologer til å granske bildene.

– Vi ba radiologene ved Rikshospitalet om å henvise pasienter til ULDCT i stedet for tomosyntese ved usikre funn på røntgen thorax, og 13 pasienter ble henvist til oss, sier Kristiansen og fortsetter:

– Tre radiologer gransket både røntgenbildene og CT-bildene. uavhengig av hverandre. Alle patologiske funn ble rapportert og oppgitt med grad av sikkerhet. Bildekvalitet ble vurdert etter ni kvalitetskriterier. Studien var anonym og randomisert og fulgte de europeiske retningslinjene.

– Og hva skjedde?

– Vi tenkte at det var så få pasienter at vi ikke ville få signifikante funn.

– Stemte det?

– Nei, det viste seg å være langt flere funn på CT enn på røntgen, og mens de fleste CT-funn var sikre, var det stor grad av usikkerhet knyttet til røntgenfunnene, både positive og negative, sier Kristiansen.

Hun forteller om mange ulike funn: emfysem, noduler, atelektaser, større lesjoner, fibrose m.m. Pilotstudien ble presentert på den årlige kongresssen til Radiology Society of North America (RSNA) sist desember, og ble der gjenstand for mye oppmerksomhet. Studien dannet også grunnlag for en artikkel på det kjente amerikanske bildediagnostikknettstedet Aunt Minnie på forhånd, og der seilte den opp og ble den aller mest leste artikkelen som omhandlet RSNA på nettstedet i 2012.

Nå har de tre som står bak studien, planer om å gå grundigere til verks.

– Vi håper å arbeide videre med et mer omfattende prosjekt. Stråledosen var høyere på CT, men likevel meget lav. I neste runde tror vi vi kan senke CT-dosen ytterligere, og vi ønsker å sammenligne ULDCT med vanlig CT, konvensjonell røntgen og tomosyntese. Dette vil antagelig brukes som en del av et doktorgradsarbeid, sier Kristiansen, som også understreker at studien reiser en del spørsmål og problemstillinger.

– For det første har vi ikke undersøkt kostnadene knyttet til en eventuell erstatning av konvensjonell røntgen med CT. For det andre kan det tenkes at en slik endring i valg av modalitet kan føre til overdiagnostisering. Man må for eksempel ha en strategi for funn av små noduler, sier hun og legger til:

– Men vi kan ikke la være å undersøke dette av den grunn. Informasjonen vi får fra CT, er betydelig større enn fra vanlig røntgen, og vi må tenke på fremtiden.

Røntgen thorax: falsk negativ.
Ultralavdose CT med 3 mm aksialt snitt av samme pasient viser en 7 mm stor nodul i venstre lunge.

Ultralavdose CT med 8 mm koronal MIP av samme pasient viser den 7 mm store nodulen i venstre lunge og noen atelektaser i den høyre.