Klinikkdirektør Trude Steinsvik beklager at sentrale fagpersoner slutter. – Det er svært trist og uheldig, og det blir en svært vanskelig jobb å få rekruttert flere radiologer, sier hun. Foto: iStock
Klinikkdirektør Trude Steinsvik beklager at sentrale fagpersoner slutter. – Det er svært trist og uheldig, og det blir en svært vanskelig jobb å få rekruttert flere radiologer, sier hun. Foto: iStock

Kongsberg-radiologer slutter i protest

Radiologene Ingrid Svergja og Hanna Blom Breivik orker ikke lenger å jobbe på Kongsberg sykehus. Begge begynner ved Helsehuset i Kongsberg.

Publisert Sist oppdatert
Bakgrunnen er at de er slitne og overarbeidet, lei av å gå i ulovlige turnuser og lei av teknisk utstyr som bryter sammen, melder NRK.no. – Vi er konstant underbemannet og går til og med i ulovlige turnuser for å dekke opp vaktplanen som vi er pålagt av Vestre Viken. Dette er mye av grunnen til at jeg velger å bytte jobb, sier Svergja til NRK.no. – Man blir fryktelig sliten ved å ha det slik over lang tid, men nå gleder jeg meg til å ta fatt på den jobben som venter på meg her. Jeg gleder meg til å få drive med faget mitt som jeg er veldig opptatt av, sier hun. Høy arbeidsbelastning Klinikkdirektør Trude Steinsvik erkjenner at sykehuset nå mister kjernekompetanse som kan bli vanskelig å erstatte. Hun bekrefter at alle radiologer i Vestre Viken har høy arbeidsbelastning. – Vi lyser nå ut stillinger for radiologer på sykehusene i Kongsberg, Ringerike, Drammen og Bærum. Når det gjelder utstyret er det i Vestre Viken det eldste i hele Helse Sør Øst, og det jobber vi veldig for å få til en planmessig utskiftning av, sier hun. Radiolog i Drammen? Det har vært spekulasjoner om Kongsberg sykehus' fremtid i etterkant av styremøtet i Vestre Viken 21. desember 2011. Ifølge ledelsen er det fremkommet en rekke feilaktige påstander om konsekvensene for sykehuset. Administrerende direktør i helseforetaket, Nils Fr. Wisløff, presiserer på Vestre Vikens hjemmeside at man ønsker å videreutvikle Kongsberg sykehus som et moderne lokalsykehus. Det er vedtatt at akutt bløtdelskirurgi skal gjennomføres i Drammen, mens akutt ortopedi videreføres på Kongsberg. Fødetilbudet er under utredning, og det skal fortsatt være intensivdrift ved sykehuset. Det skal fremdeles gjennomføres røntgenundersøkelser 24 timer i døgnet, men det er foreslått at tolkningen kan utføres av radiolog på vakt i Drammen. De tekniske forutsetningene for dette er foreløpig ikke på plass.