Foto: fotolia.com
Foto: fotolia.com

Krever ny utlysning i Helse Midt-Norge

Det ble sterke reaksjoner da det viste seg at Kristiansund Røntgeninstitutt ikke ble innstilt til en eneste kontrakt i instillingen om tildeling av røntgentjenester fra Helse Midt-Norge. Kristiansund Røntgeninstitutt og advokat Tore Skåltveit krever nå ny utlysing av tilbudet og nye tilbudsrunder.

Publisert Sist oppdatert
Grunnlaget for klagen er ifølge advokaten en rekke saksbehandlingsfeil og urimelig behandling og vurdering av de enkelte anbyderne, melder Tidens Krav. Kristiansund Røntgeninstitutt har i mange år vært en nær samarbeidspartner både med Fylkessykehuset først og senere helseforetaket. Et av punktene som sterkt anføres i klagen fra røntgeninstituttet, er vurderingen av den enkelte tilbyder. Deres kvaliteter på både behandling, utstyr og noen andre forhold er vurdert ut fra en skala opp til 10. Helse Midt-Norge hevder at Kristiansund Røntgeninstitutt samlet er vurdert til 8,49. Instituttet er for eksempel vurdert svakest på utstyr når det gjelder MR, og det til tross for at de har det mest moderne utstyret som finnes, anskaffet i februar i år. – Den tilbyder som er blitt tildelt MR i Molde for hele fylket er på de fleste modaliteter og delkriterier vektet til 10 poeng av totalt 10 oppnåelige poeng. Dette til tross for at tilbyderen ikke er etablert i fylket, og skal starte opp med nyetablering, skriver advokat Tore Skåltveit i klagen. På sine nettsider sier Helse Midt-Norge RHF at kvalitet og kostnad er lagt til grunn for instillingen. Anbudskonkurransen som ble kunngjort 5. april i år, gjaldt fire områder innen bildediagnostikk: MR-undersøkelser, CT-undersøkelser, konvensjonell røntgen og ultralydundersøkelser. De private leverandørene kunne tilby en eller flere av disse typer tjenester, og gi tilbud i både Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene, eller bare et av de to områdene. Følgende leverandører ble innstilt til å få tildelt kontrakt: • I Trøndelagsfylkene: Curato Røntgen for alle typer undersøkelser - MR, CT, konvensjonell røntgen og ultralyd. • I Møre og Romsdal: Medi3 i Ålesund for CT, konvensjonell røntgen og ultralyd. Curato Røntgen, som vil gi sitt tilbud fra lokaler i Molde, for MR og CT. Innstillingen har en måneds klagefrist, og dersom eventuell klage tas til følge, kan dette medføre endringer i tildelingen. Den endelige beslutning om tildeling vil først bli tatt etter at klagefristen er utløpt og eventuelle klager behandles av Helse Midt-Norge RHF, sier Reidar Tessem, fungerende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF. Kontraktene vil tre i kraft fra den 11. oktober 2011, og har en varighet på 4-6 år. Kilder: Tidens Krav og helsemidt.no