Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Arbeiderpartiet
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Arbeiderpartiet

Kritisk til privat markedsføring

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er kritisk til at pasienter får tilbud om rask MR- eller CT-undersøkelse hvis de betaler selv, når ventetiden er lang.

Publisert Sist oppdatert
– Pasienter skal ikke måtte betale dyrt for nødvendige radiologiske undersøkelser, sier helseministeren på Arbeiderpartiets nettside. Hun er kritisk til at mange pasienter har fått tilbud om rask MR- eller CT-undersøkelse ved private røntgeninstitutter ved å betale selv. Kan ikke aksepteres – Slik markedsføring kan ikke aksepteres, med mindre pasienten selv etterspør en slik tjeneste. Pasienter skal ikke måtte betale dyrt for CT, MR eller røntgen, enten det skyldes for lite kapasitet eller at det gis mangelfull informasjon, sier Strøm-Erichsen. De regionale helseforetakene er nå blitt bedt om å rydde opp i kontraktene mellom helseforetakene og de private instituttene. Blant annet vil Helse Sør-Øst RHF i sine nye kontrakter stille krav om at instituttene skal gi pasienten relevant informasjon om alternative undersøkelsessteder under offentlige avtaler, og hvordan pasienten skal komme i kontakt med Kontoret for fritt sykehusvalg. Må ta mer ansvar – Helsevesenet, offentlig og privat, må ta mer ansvar for at fritt sykehusvalg blir gjort mer kjent blant pasienter og pårørende, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken. I forslaget til statsbudsjettet for 2012 har regjeringen lagt opp til en vekst på 6,5 prosent til poliklinisk radiologi (MR, CT, røntgen) ved de offentlige sykehusene. Ifølge partiet vil bevilgningsforslaget redusere ventetidene betydelig i 2012, og gi 10.000 flere MR-undersøkelser ved sykehusenes poliklinikker i 2012.