Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN
Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Lavere kapasitet på røntgen i nord

UNN vil ha redusert kapasitet på bildediagnostiske undersøkelser utover sommeren og høsten på grunn av RIS/PACS-implementeringen som nå pågår for fullt i Helse Nord.

Publisert Sist oppdatert

For Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin del skal RIS/PACS-systemet iverksettes 1. oktober. Det betyr redusert kapasitet fremover ved røntgenavdelingen, som er lokalisert ved sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik, samt ved de lokalmedisinske sentrene i Nordreisa og på Finnsnes. Det skriver klinikksjef ved Diagnostisk klinikk, Gry Andersen, og fungerende avdelingsleder ved røntgenavdelingen, Ulf Isaksen, på unn.no. Når implementeringen ved UNN er et faktum, skal hele Helse Nord ha ett felles røntgen- og bildelagringssystem.

Før det nye systemet tas i bruk, må ansatte ved røntgenavdelingen delta i både testing og opplæring. Andersen og Isaksen informerer om at spesielt ukene 36 til 40 vil preges av dette, og at driften i denne perioden vil ligge på anslagsvis 30 prosent lavere enn normalt. De skriver videre at sommeren vil være preget av økt bruk av private røntgenaktører og en omfordeling av pasientene til andre sykehus i Helse Nord.[email protected]