- Støre bør ta seg tid til å analysere og evaluere helsetilbudene, sier Eli Benedikte Skorpen.
- Støre bør ta seg tid til å analysere og evaluere helsetilbudene, sier Eli Benedikte Skorpen.

- Ledelsen i Helse Sør-Øst bør byttes ut

- Jonas Gahr Støre bør ta seg tid til å analysere og evaluere helsetilbudene, og han bør bytte ut ledelsen i Helse Sør-Øst. Eier må slutte å beskylde de ansatte for inffektivitet, sier radiograftillitsvalgt Eli Benedikte Skorpen.

Publisert Sist oppdatert
Aasmund Bredeli, hovedtillitsvalgt for legene ved Oslo universitetssykehus (OUS), har i dag uttalt at den nye helseministeren, Jonas Gahr Støre, bør bytte ut ledelsen i Helse Sør-Øst. Hovedtillitsvalgt for OUS-radiografene, Eli Benedikte Skorpen, er enig. - Jeg var på tilhørerbenken under styremøtet til OUS, der styreleder i Helse Sør-Øst, Per Anders Oksum, uttalte at grunnen til at fusjonen ikke går fort nok, er at de ansatte ikke er sultne nok. Dette ble uttalt samtidig som de brukte et bilde av Gjørv og uttalelser om at helsevesenet hadde levert 22. juli. Det oppleves som svært arrogant og frekt. Slike uttalelser vitner om en nonsjalanse overfor de oppgavene helsevesenet er satt til å løse av internasjonal standard, sier hun. - Forsterker mistilliten - Det at han ikkje evner å ta innover seg kompleksiteten i dette faget, gjør det vanskelig å forstå at han kan ha en konstruktiv ledelse her. Det forsterker mistilliten som finnes mellom ansatte og ledelse i Helse Sør-Øst RHF. Oksum var direktør i Hydro, og fusjonen mellom Statoil og Hydro kostet 10,7 milliarder. Ikke nok med at det forventes at vi skal klare å flytte pasientgrupper der vi må oppskalere aktivitet noen steder og nedskalere andre uten at det kostar noe. Man tar heller ikke høyde for at vi har mye gammelt røntgenutstyr og gammel bygningsmasse. Nesten-katastrofe - Et eksempel: 25. mai i år var det svært nært en katastrofe på Radiologisk på Ullevål. Den elektriske tavlen som leverer støm til bygg 6, der radiologisk avdeling holder til, holdt nesten på å knele. Noen av de ca. 25 labene har nødstrøm, andre ikke. Dette kunne fått svært alvorlige konsekvenser. Tavlen er rundt 40 år, og koster ca. 40 millioner kroner å skifte ut, forteller Skorpen. Hun mener eier nå må slutte å beskylde de ansatte for ineffektivitet og dårlige holdninger. - Klaging på de ansatte er destruktivt og demotiverende. Det fører bare til større mistillit mot eier og en bekreftelse på at eier ikke forstår hvilke utfordringer vi står overfor i OUS og i helsevesenet generelt. Videre er det viktig at nedskalering av pasientgrunnlaget ikke fører til lik nedskalering av beredskap. Her er det ingen automatikk, sier hun. Alle skylder på alle - Hvilke forventninger har du til den nye helseministeren? - Jonas Gahr Støre gir inntrykk av å være lyttende, og samtidig kommunisere tydelig og klart. Videre fremstår han som et dannet menneske som ikke provoserer med sleivspark, noe som skal bli godt å slippe. Jeg har imidlertid en skepsis i og med at han var med på å etablere helseforetakene. Jeg er skeptisk til at en setter i gang en så stor omorganisering uten å gjøre en konsekvensanalyse. Nå når det ikke går etter planen, skylder alle på alle, uten at man egentlig vet hva som hadde vært klokt eller ikke, sier Skorpen. Tjenestene koster Hun håper nå at Støre tar seg tid til å analysere og evaluere helsetilbudene, hva vi trenger hvor, hva dette koster, og hvilken finasieringsmodell som er best. - Den høye beredskapen som må opprettholdes i OUS på grunn av tjenestene vi er forventet å levere, koster. Og da bør det være samfunnsmessig lønnsomt at andre helseforetak i RHF-et kan bruke denne beredskapen, selv om det blir dyrere å drifte OUS enn andre helseforetak, sier hun. Videre mener hun man snart må ta innover seg at man må ta vare på husene man er i, og ha en standard på medisinsk teknisk utstyr som er i tråd med den standarden en forventes å levere.