Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Like høye stråledoser til barn som voksne på 90-tallet

På 90-tallet fikk barn samme stråledoser som voksne ved CT- undersøkelser.

Publisert Sist oppdatert

Dette antyder en mastergradsstudie utført av Benthe Toft ved NTNU Gjøvik, ifølge www.gemini.no.

– På 90-tallet var det på grunn av tekniske begrensninger på CT-maskinene vanlig å bruke samme apparatinnstillinger på barn som for voksne, sier universitetslektoren til nettstedet. Dette kan ifølge Toft innebære at barn har fått to til tre ganger høyere organdose enn voksne. Hun indikerer videre at det finnes få data på bruk av CT hos barn tilbake i tid. Statens strålevern gjorde riktignok en kartlegging på 90-tallet som hun ved hjelp av ny programvare har benyttet til å kalkulere stråledoser som ble gitt til barn.Erik Magnus Berntsen, førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU hevder at disse funnene gjenspeiler den teknologiske utviklingen på denne tiden.– Stråledosen som ble brukt den gangen, var trolig nødvendig for å kunne lage bilder som kunne tolkes og brukes i klinikken, sier han til Gemini.Tofts undersøkelse inngår i det internasjonale epidemiologiske studiet EPI-CT, som samler informasjon om CT-undersøkelser av barn og som skal se på mulige sammenhenger mellom CT-undersøkelser i barndommen og kreft senere i livet. Disse resultatene forventes å foreligge i 2017.[email protected]