Linker til mer kunnskap i praksis

– Vi har fått mange nye maskiner de siste årene, men hvordan kan vi vite om de bidrar til bedre praksis? spurte forsker og lege Per Olav Vandvik på fagseminar for radiografer og bioingeniører. Her finner du linker til mer kunnskap.

Publisert Sist oppdatert
– Kunnskapsbasert diagnostikk er god medisin. Behandling er til lite hjelp hvis diagnosen er feil, sa Vandvik på fagseminaret ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin (ARN). Seminaret er det første i en planlagt rekke av flere. Nyttige adresser Vandvik la nylig fram rapporten “Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten”, som bygger på erfaringer fra et fellesprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og Kunnskapssenteret. Er du interessert i å lære mer? Sjekk ut nettkurset som gir innføring i de viktigste begrepene i kunnskapsbasert praksis, utarbeidet av Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen (HiB) og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. På Helsebiblioteket finner du blant annet pyramidesøket McMaster PLUS, som deler treffene inn etter kunnskapspyramiden. Les mer i Hold Pusten Mer om dette får du i neste nummer av Hold Pusten, som kommer ut 9. desember.