Foto: Tone Stidahl
Foto: Tone Stidahl

Mer PET-CT ved lungekreft

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge. Ofte tar det lang tid å få diagnose og behandlingsplan. Nå legger Helsedirektoratet økt vekt på PET-CT.

Publisert Sist oppdatert
I Norden regner man med at røyking kan forklare 80-90 prosent av lungekrefttilfellene. – Siden diagnosen er selvforskylt for de fleste, er pasientene ikke kravstore, skriver Helsedirektoratets i sitt høringsutkast til ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft”. Det er ute på høring til begynnelsen av september, og forventes ferdigstilt påfølgende måned. Mer sentral rolle Håpet er at handlingsprogrammet vil bidra til riktigst mulig behandling og omsorgsnivå for pasienter med lungekreft, uansett bosted. Handlingsprogrammet beskriver anbefalte tidsrammer for utredning og tid til start av behandling. Disse er på linje med internasjonale retningslinjer. PET-CT vies stor oppmerksomhet i programmet, og forventes å få en mer sentral rolle i diagnostikk av lungekreft. PET-CT mer effektiv – Røntgen thorax anbefales fortsatt som primær undersøkelse, og som utgangspunkt for videre utredning. Positivt funn eller negativt funn tross klinisk suspekte symptomer, anbefales utredet med CT-thorax. MR kan erstatte CT ved alvorlig kontrastallergi, men gir sjelden tilleggsinformasjon utover CT ved undersøkelse av thorax. Ved utilstrekkelig avklaring, kan MR bestemme grad av innvekst i nærliggende organer, ettersom MR har høyere sensitivitet enn CT ved diagnostikk av cerebrale metastaser, sier Håkon Hjemly, fagsjef i Norsk Radiografforbund. PET er en komplementær undersøkelse til de nevnte, og kan beskrive funksjon, metabolisme, biokjemiske prosesser og blodgjennomstrømning. En nøyaktig definisjon av tumors utbredelse og klassifisering på diagnosetidspunktet er den viktigste prognostiske indikatoren og avgjørende for behandlingsvalg. Helsedirektoratet viser til randomiserte studier hvor PET-CT vises å være mer effektiv enn konvensjonelle metoder, og sier i utkastet at de forventer at anvendelsen av PET-CT vil øke. Her kan du lese hele høringsutkastet fra Helsedirektoratet.