Foto: Fotolia/Yuri Arcurs
Foto: Fotolia/Yuri Arcurs

Mer utdannelse? Søk i tide!

De fleste masterprogrammer og videreutdanninger som passer for radiografer, har søknadsfrist 15. april. Noen går imidlertid ut allerede 1. mars.

Publisert Sist oppdatert
I neste utgave av Hold Pusten finner du en bred oversikt over masterprogrammer og videreutdannelser beregnet på radiografer. De fleste har søknadsfrist 15. april. De som går ut allerede 1. mars, er Master i biomedisin ved HiOA, Videreutdanning i mammografi og Videreutdanning pediatrisk radiografi, HiB.

Master i biomedisin

Høgskolen i Oslo og Akershus 120 studiepoeng Instituttet for radiografi og tannteknikk tilbyr dette i samarbeid med Institutt for farmasi og bioingeniørfag Mastergrad i biomedisin. Studiet kan tas på hel eller deltid. Det er også mulig å søke opptak på enkeltemner. HiOA ønsker med dette studiet å gi et bredere tilbud, med et studium med tidsaktuelle emner på et høyt faglig nivå. De nye emnene gir radiografer mulighet til å ta radiografspesifikke masteroppgaver på sykehus basert på kvantitative naturvitenskapelige metoder. I studieløpet for radiografer tilbys to emner spesielt rettet mot denne gruppen. Medisinsk bruk av stråling 10 studiepoeng og Molekylær bildediagnostikk på 15 studiepoeng. Radiografer kan sammen med bioingeniører velge emnet nukleærmedisin på 15 studiepoeng. Etter endt studium har kandidatene ulik kompetanse i fagområder som er i sterk utvikling. Kandidatene kan bidra til fagutvikling i sine respektive helseprofesjoner og utføre biomedisinsk forskning generelt. Søknadsfrist: 01.03.2012 På grunn av endret søknadsfrist fra 15. april til 1. mars vil det i 2012 være mulig å registrere søknad også etter 1. mars og frem til 15. april. Mer informasjon: www.hioa.no

Videreutdanning i mammografi

Høgskolen i Bergen 15 studiepoeng Hensikten med studiet er å fremme fagutvikling innen mammografi, og bidra til at du kan planlegge dine egne utviklingsprosjekter. Du vil få en innføring i kunnskapsbasert radiografi, og bruke dette som et verktøy for å fordype deg i problemstillinger innen mammografifaget. Det vil bli fokusert på brystkreft, brystkreftdiagnostikk og kvinnens opplevelser i møtet med screening og klinisk mammografi. Strålefysikk, apparatur og bildebehandling i mammografi omhandles også. Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett år. Undervisningen er delvis nettbasert med tre samlinger på 3 – 5 dager i løpet av skoleåret. I tillegg til forelesninger blir det lagt vekt på studentaktiviserende læringsformer, som for eksempel selvstudier, gruppearbeid, og framlegg for medstudenter i samlingene. Samlingene vil finne sted i uke 39 i 2012 og i ukene 4 og 17 i 2013. Det vil bli gitt oppgaver via studiestøttesystemet it’s learning mellom samlingene. Søknadsfrist: 1.3.2012 på søknadsweb her: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=hib Kontaktinformasjon: Høgskolelektor Mona Øynes, [email protected]

Videreutdanning pediatrisk radiografi

Høgskolen i Bergen 15 studiepoeng Hensikten med studiet er å fremme fagutvikling innen pediatrisk radiografi, og bidra til at du kan planlegge dine egne utviklingsprosjekter. Du vil få en innføring i kunnskapsbasert radiografi, og bruke dette som et verktøy for å fordype deg i problemstillinger innen pediatrisk radiografi. Det vil bli fokusert på de ulike sider ved barnet som pasient, og strålevern innen pediatrisk radiografi. Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett år. Undervisningen er delvis nettbasert med tre samlinger på 3 – 5 dager i løpet av skoleåret. I tillegg til forelesninger blir det lagt vekt på studentaktiviserende læringsformer, som for eksempel selvstudier, gruppearbeid, og framlegg for medstudenter i samlingene. Samlingene vil finne sted i uke 39 i 2012 og i ukene 4 og 17 i 2013. Det vil bli gitt oppgaver via studiestøttesystemet it’s learning mellom samlingene. Søknadsfrist: 1.3.2012 på søknadsweb her: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=hib Kontaktinformasjon: Høgskolelektor Mona Øynes, [email protected]