Nordisk bekymring for økende CT-bruk

Økt CT-bruk de siste årene bekymrer nordiske strålevernmyndigheter. Nå har de sendt ut en felles uttalelse med forslag til tiltak som kan begrense risikoen og gi færre ubegrunnede undersøkelser.

Publisert Sist oppdatert
– Det er bra at vi har godt med CT-apparater i Norge, men vi er bekymret for strålevernet, sier Hilde Olerud, leder for seksjon kvalitetsutvikling innen medisinsk strålebruk i Statens strålevern. CT-bruken har økt betraktelig i alle de nordiske landene de siste 20 årene, med Norge helt i toppen. Også CT-undersøkelser av barn har økt. Mange av CT-undersøkelsene vurderes som ubegrunnede. Leverandørene i dialog Flere CT-leverandører lover nå gode bilder med lavere stråledoser. Olerud synes dette er positivt, men mener en såpass kraftig økning i bruken likevel bør få oss til å bli mer forsiktige. En arbeidsgruppe satt ned av de lederne for europeiske strålevernmyndighetene, HERCA, har gått i dialog med CT-leverandørenes bransjeorganisasjon COCIR. Myndighetene ønsker bedre mål for hva en god CT er, og større medansvar fra leverandørene. De har forpliktet seg på en rekke områder, forteller Olerud, som mener dette arbeidet har vært banebrytende. AAA I den fellesnordiske uttalelsen oppfordrer strålevernmyndighetene alle radiologiavdelinger i Norden til å fokusere på optimalisering og begrunnelse. De kommer med en rekke forslag til forbedringer, oppsummert under det såkalte Trippel A-konseptet som opprinnelig ble lansert av IAEA.
  • Awareness – kunnskap om strålevern og bevissthet om strålerisiko hos alt helsepersonell involvert
  • Appropriateness – hensiktsmessighet, sørge for at pasienter som henvises virkelig trenger radiologisk undersøkelse, og velge beste radiologiske teknikk og metode
  • Audit – en revisjon som kvalitetssikrer henvisningen og alle steg frem til riktig diagnose
Les mer Blant tiltakene som foreslås er bedre grunnopplæring i strålevern, flerfaglige team som kan sette opp gode protokoller, nært samarbeid med henvisende lege mm. Les den komplette oversikten over foreslåtte tiltak i den fellesnordiske uttalelsen  Les om samarbeidet mellom HERCA og CT leverandørene