NRF søker om medlemskap i Unio

Det var få motforestillinger da Norsk Radiografforbunds landsmøte i dag vedtok å søke medlemsskap i Unio.

Publisert Sist oppdatert
Etter en runde med spørsmål og synspunkter, men få motforestillinger, stemte 64 av de 65 stemmeberettigede delegatene for forslaget. Den siste var avholdende. Dropper SAN Norsk Radiografforbund (NRF) vedtok på forrige landsmøte å melde seg ut av YS. Det ble bestemt at man skulle være en frittstående organisasjon, men søke medlemskap i forhandlingsfellesskapet SAN innenfor Spekter-området. Etter flere runder med SAN var resultatet at man fikk tilbud om en samarbeidsavtale med utvidede rettigheter, men ikke fullverdige rettigheter i de styrende organer. Samarbeidsavtalen ble dermed sagt opp med virkning fra 1.januar 2013.   Gode alliansepartnere Ved en tilslutning til Unio får NRF observatørplass i sentralstyret, og innpass i tariffutvalgene der forbundet har medlemmer. Siden Unio er en hovedorganisasjon, vil Unio også kunne gi NRF gode alliansepartnere når det gjelder helsepolitikk og arbeidslivspolitikk, ifølge forbundsledelsen. - Takk, dette har vært en tung og tøff sak, sa forbundsleder Anna Pettersen til landsmøtet da avstemningsresultatet var klart. 300.000 medlemmer Unio har 300.486 medlemmer fordelt på ti forbund:
  • Utdanningsforbundet (152 908)
  • Norsk Sykepleierforbund (95 602)
  • Forskerforbundet (18 039)
  • Politiets Fellesforbund (13 613)
  • Norsk Fysioterapeutforbund (9 572)
  • Norsk Ergoterapeutforbund (3 591)
  • Akademikerforbundet (3 524)
  • Presteforeningen (2 592)
  • Skatterevisorenes Forening (545)
  • Det Norske Diakonforbund (500)
Her kan du lese mer om Unio.