FOTO: MILLES STUDIO/FOTOLIA
FOTO: MILLES STUDIO/FOTOLIA

Nye skjermråd

Den offisielle tyske standardiseringsinstansen, DIN, har kommet med nye retningslinjer for kvalitetssikring av medisinske skjermer. Det interesserer langt flere enn bare tyskerne.

Publisert Sist oppdatert

De nye retningslinjene for mottaks- og konstanskontroller av medisinske bildedisplaysystemer ble presentert under den årlige RSNA-kongressen i Chicago i desember. Den nye DIN-standarden har fått betegnelsen DIN 6868, part 157, og omtales av Dr. George Stamm på Auntminnie Europe.

DIN står for Deutsches Institut für Normung, og retningslinjene derfra er beregnet på Tyskland, men DIN-standarder har høy anseelse og adopteres ofte av andre land i og utenfor Europa. Hva er så nytt i den nye standarden?• CRT-monitorer er ikke lenger aktuelle, og er ikke omtalt i den nye standarden.• Tidligere inndeling i diagnostiske kategorier A og B opphører, til fordel for inndeling av rom basert på diagnostikk eller visning av allerede tydede bilder (se tabellen nedenfor).• Daglig visuell konstanstest bør utføres med testbilde TG18.OIQ, og periodiske målinger hvert halvår.• Det er utviklet 12 nye testbilder, som kan lastes ned her. • Det poengteres at kvalitetskontroller av mobile monitorer som på for eksempel C-buer bør utføres under maksimal belysning for aktuelle romkategori de skal brukes i. • Minimum anbefalte matrise for monitorer er nå 1600x1200 pixler, unntatt til CT og gjennomlysning hvor grensen er satt til 1024x1024. For mammografi er det et minimumskrav om 2048x2048 pixler matrisestørrelse i displaysystemet.• Strålevernsansvarlig skal definere romkategoriene avhengig av planlagt bruk (for eksempel tyding av CT eller mammografi).• For monitorer som kun brukes til visning av allerede tydede bilder, for eksempel til demonstrasjoner, er det ikke lenger nødvendig med mottakskontroller eller konstansmålinger. Visuelle inspeksjoner anbefales fortsatt før bruk. [email protected]