Prosjektleder Alfred Rostad er mannen som kjører rundt til sykehjem i Vestfold. Foto: Helse Sør-Øst
Prosjektleder Alfred Rostad er mannen som kjører rundt til sykehjem i Vestfold. Foto: Helse Sør-Øst

Nye tilbud om mobilrøntgen

Sakte, men sikkert får vi stadig flere oppsøkende radiografer her i landet..

Publisert Sist oppdatert

Noen steder får pleietrengende sykehjemspasienter et tilbud mange flere nok gjerne skulle hatt: Dersom de har behov for visse enkle bildediagnostiske undersøkelser, som for eksempel røntgen thorax eller røntgen av ekstremiteter, kan de få en radiograf med et mobilt røntgenapparat til sykehjemmet der de bor. Da slipper de å måtte reise til sykehuset selv med alt det kan innebære av stress og venting. 

 

Spesielt er dette av stor betydning for demente, som kan trenge flere dager på å falle til ro etter en slik påkjenning. I tillegg til at ordningen er bedre for pasientene, skal den – ifølge evalueringer og undersøkelser som er gjort – være kostnadsbesparende: Man sparer utgifter til følge av pleier, og man unngår å legge beslag på sykebil.   

 

Så langt er det Oslo og deler av Akershus, Østfold og Hordaland som har fått til en slik ordning ved at sykehus har inngått avtaler om spleiselag med enkelte kommuner. I midten av desember satte dessuten Helse Sør-Øst i gang et pilotprosjekt som skal vare i drøye tre måneder, der tre Vestfold-sykehjem, ett i Tønsberg, ett i Horten og ett i Sandefjord, foreløpig er med. 

 

– Det er godt å endelig være i gang, til nå har det vært mye kontorarbeid, sier prosjektleder Alfred Rostad til holdpusten.no etter den første uken ute.

 

Han forteller han møter takknemlige brukere og pleiere når han ruller inn på avdelingene. 

 

–  Men det viser seg at de tre sykehjemmene som er med nå, har et litt for tynt pasientgrunnlag, så vi kommer nok til å utvide med et par til allerede i løpet av pilotperioden, fortsetter Rostad. 

 

Og fra mars er planen å utvide til sykehjem i  hele fylket. Sykehuset Vestfold står for finansieringen de første tre årene, og det er foreløpig uavklart hvordan finansieringen blir deretter.

 

Også i Vestre Viken er mobilrøntgen på trappene. Helseforetaket har inngått avtale med følgende ti kommuner: Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker, og starter opp like over nyttår. Her deles utgiftene mellom helseforetaket og kommunene. Les mer om mobilrøntgen i Hold Pustens nettugave her, og på holdpusten.no her.

[email protected]