Ikke fremmed for forskyvning: Støre åpner for en rolleutvidelse for visse grupper av helsepersonell, deriblant radiografer. Foto: Bjørn Stuedal
Ikke fremmed for forskyvning: Støre åpner for en rolleutvidelse for visse grupper av helsepersonell, deriblant radiografer. Foto: Bjørn Stuedal

På glid om jobbglidning

Radiografer og andre helsearbeidere bør kunne utføre flere oppgaver enn de gjør i dag. Det sa helseminister Jonas Gahr Støre i sin tale til helseforetakene.

Publisert Sist oppdatert

I talen, som ble holdt i forkant av et felles møte for de fire regionale helseforetakene onsdag, presenterte Støre ti grep han ser for seg i sykehussektoren. Et av dem handlet om raskere diagnostisering ved alvorlig sykdom. I den forbindelse er Helse Nord og Helse Sør-Øst med i et pilotprosjekt med egne diagnosesentre.

Åpner for lengre åpningstid Et annet handlet om lengre åpningstid ved sykehusene. Ressurser for milliarder av kroner står ubrukt store deler av døgnet, og beregninger viser at dyrt medisinsk utstyr enkelte steder bare er i bruk fire timer i døgnet og bare på hverdager.

– Vi kan ikke se på at våre felles ressurser benyttes så mangelfullt, sa ministeren og varslet at han før sommeren vil ha klar en utredning om mulighetene for og fordelene ved å utvide åpningstidene for planlagt virksomhet for eksempel til klokken 21.00.

Bedre oppgavedeling Helseministeren sa også at han ønsker en bedre oppgavedeling mellom dem som jobber ved sykehusene:

– Det trengs en ny mentalitet for hvordan vi innretter oss for å løse oppgavene. Det viktige er at pasientbehandlingen kan gjennomføres på en forsvarlig måte og med høy kvalitet.

– For eksempel tror jeg at helsefagarbeidere kan utføre flere oppgaver enn i dag. Det samme kan sykepleiere, radiografer og andre høyskolegrupper, sa Støre og trakk frem viktigheten av at virksomhetene har oversikt over sitt behov og legger planer for kompetanseutvikling blant personellet.

Og kanskje kan man håpe på mer konkrete formuleringer på dette området etter hvert:

– Dette krever god og fleksibel ledelse, og tett samarbeid mellom ledelse og ansatte på sykehusene. Noen får det til i dag. Flere bør gå i denne retningen. Vi vil vurdere presise signaler for å bidra til det, sa Støre.

Fravær av ledelse Ledelse var for øvrig det punktet Støre karakteriserte som det aller viktigste i sin tale.

– Jeg ser og hører at de som jobber i førstelinjen, tettest på pasienten – opplever at det er for store avstander til beslutningene, til ledelsen – noen snakker om fravær av ledelse.

– I dag mangler vi en systematikk i prinsipper for organisering av ledelse ved norske sykehus, fortsatte han og varslet at han utover våren vil be de regionale helseforetakene om en systematisk gjennomgang blant annet av hvordan sykehusenes ledelse er organisert og hvilke kriterier som ligger til grunn for lederrekrutteringen.

– Endelig, Jonas! NRF-leder Anna Pettersen er svært fornøyd med Støres tale, spesielt med at han trekker frem radiografene i punktet om oppgavedeling. Det at radiografer skal kunne utføre arbeidsoppgaver som har vært utført av radiologer – for eksempel ultralydundersøkelser og bildebeskriving – er noe forbundet har jobbet med i mange år.

– Endelig, Jonas, dette er klar tale! Oppgavedeling, eller jobbglidning, er et viktig område for oss, og vi vil støtte helseministeren så langt vi kan i dette arbeidet, sier Pettersen.

– Du er ikke redd det blir med de fine ordene, og at handlingen uteblir?

– Nei, dette er noe som er nødvendig for at man skal få bukt med den såkalte flaskehalsproblematikken. Pasienter står i kø for å få utført undersøkelser, og det kan ta tid å få svar på røntgenundersøkelser. Her kan radiografene spille en nøkkelrolle ved å avlaste radiologene på visse områder, sier hun.

I land som Danmark og Storbritannia finnes det allerede etterutdanninger innen skjelettdiagnostikk. Pettersen mener det bør jobbes for at slike utdanningstilbud også kan tilbys i Norge.

– Dagens tale sammen med de signalene statssekretær Robin Kåss ga på NRFs landsmøte i november, der jobbglidning ble fremhevet, styrker vår oppfatning av at den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet har forståelse for vår politikk, sier hun.

– Finn gode løsninger

– Blir du som fagforeningsleder skremt av at Støre varsler lengre åpningstider for planlagt virksomhet?

– Det er jo noe som vil komme pasientene til gode, og det er positivt dersom man klarer å utnytte kostbart utstyr bedre. Når det gjelder økningen i ubekvem tid som følger av dette, må de tillitsvalgte og ledelsen i de ulike enhetene forhandle seg frem til gode løsninger.

Les eller hør Støres tale på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside.