ILLUSTRASJONSFOTO: FOTOLIA
ILLUSTRASJONSFOTO: FOTOLIA

Pakkeforløpet
er i gang

Publisert Sist oppdatert
Ved årsskiftet ble «pakkeforløp for kreft» innført for de fire vanligste kreftformene, nemlig kreft i lunge, bryst, prostata og tykktarm/endetarm. I løpet av 2015 vil dette utvides til å gjelde i alt 28 kreftformer. Ordningen, som i stor grad er basert på en dansk modell, har blitt jobbet med i departement og direktorat i flere år. Målet er å gi effektive, forutsigbare og trygge forløp gjennom optimaliserte utrednings- og behandlingsstandarder for de ulike kreftformene, og at man man skal unngå forsinkelser som ikke er medisinsk begrunnet. Hver pasient får nå utpekt en koordinator, som blant annet kan kontaktes for informasjon om eget forløp. Erfaringene fra Danmark sies å være positive. Fra ulike fagmiljøer i Norge er det imidlertid uttalt skepsis til at dette implementeres før de store utfordringene med flaskehalser og ressursmangel er løst. Det er derfor knyttet en viss spenning til hvordan ordningen vil lykkes her. [email protected]Helsedirektoratet har utarbeidet materiell for pasienter, helsepersonell og fastleger. Les mer.