FOTO: SKANDIONKLINIKEN
FOTO: SKANDIONKLINIKEN

Partikkelterapi i Sverige

Sveriges første partikkelterapisenter er blitt virkelighet.

Publisert Sist oppdatert

Den 31. august behandlet Sveriges nye partikkelterapisenter Skandionkliniken sine aller første pasienter med protonstråler. Klinikken eies av landets syv universitetssykehus og har sete i Uppsala. Klinikken håper nå å få tallet på behandlede pasienter opp til tusen per år.

Dette er det første sentret i Norden som tilbyr slik terapi. Norge planlegger et slikt tilbud i fremtiden, men enn så lenge er det få som får tilbudet, og de som får det, sendes ut av landet, mange til USA.

– Er det planlagt å sende noen norske pasienter til Sverige etter hvert, med andre ord, vil muligens noen av dem som i dag kvalifiserer til å reise til USA, kunne reise til Uppsala i stedet?

Vi retter spørsmålet til overlege Petter Brandal ved OUS Radiumhospitalet.

– Skandionkliniken er åpenbart en aktuell institusjon for norske pasienter som trenger protonbehandling, både språklige og geografiske forhold vil være svært gunstige sammenlignet med de institusjonene vi nå sender pasienter til, sier han og legger til at Norge i dag har avtale med fem andre utenlandske behandlingssteder, men at disse snart skal reforhandles.

– I forbindelse med den prosessen vil det være naturlig at også Skandionkliniken blir vurdert som avtalepartner. Blant mange viktige faktorer vil nok kapasitet være avgjørende i og med at man ganske nylig har startet opp protonbehandlingen der, sier Brandal.

Kilder: skandionkliniken.se og Radiografen