Sundaran Kada. Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, Universitetet i Bergen
Sundaran Kada. Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, Universitetet i Bergen

Radiograf tok doktorgrad

Nok en radiograf har tatt doktorgrad. Sundaran Kada ved Høgskolen i Bergen har disputert på leger og pleiepersonells holdninger til personer med demens, og hva dette betyr for kvaliteten på demensomsorgen.

Publisert Sist oppdatert
Sundaran Kada disputerte onsdag denne uken, med avhandlingen: "Dementia care quality: A study of health professionals' attitudes". Den er basert på tre studier. De to første ser på kvaliteten på legebesøket hos allmennpraktikeren og hos spesialisten. Den siste undersøker holdningene sykehjemmets pleiepersonell har til demente pasienter. Lengre tid for diagnose Den første studien avdekker at allmennpraktikere har ulik praksis for hvilke undersøkelser som blir gjort ved mistanke om demens. Dermed får spesialisten mangelfull klinisk informasjon om pasienten han skal vurdere. Informasjonen som mangler er blant annet sykehistorie, hukommelsestester, bildediagnostiske undersøkelser og blodprøver. - Studien avdekker at en ganske vanlig holdning blant allmennpraktikere er å henvise pasienten til spesialist uten å gjennomføre de vanlige undersøkelsene ved demensutredning, uttaler Sundaran Kada på HiBs nettside. Dermed kan det ta mye lengre tid før demens blir diagnostisert, noe som blir en ekstra belastning for pårørende. Utdanning avgjør holdninger Den siste studien viser at personalgrupper med ulik utdanningsbakgrunn har signifikant forskjell i holdningene til demente pasientar. Det blir blant annet fremhevet at sykepleiere har generelt gode haldninger til personer med demens. Sundaran Kada er utdannet radiograf, og har tidligere vært ansatt som radiograf ved Haukeland Universitetssjukehus. Nå jobber han som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Les mer på Høgskolen i Bergens hjemmeside.