Edgar Hansen og Anne June Iversen. Viggo kristensen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Edgar Hansen og Anne June Iversen. Viggo kristensen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Radiografer har streiket i en uke

Tre medlemmer av Norsk Radiografforbund er tatt ut i streik. Edgar Hansen, Anne June Iversen og Viggo Kristensen ved Universitetet i Tromsø har nå streiket i en uke.

Publisert Sist oppdatert
Bakgrunnen er deres dobbeltmedlemsskap i Forskerforbundet. De tre ble derfor tatt ut i strek som en del av Unio. Norsk Radiografforbund er ikke del av forhandlingene som endte med streik i offentlig sektor. Overrasket – Vi ble litt overrasket over at vi ble tatt ut allerede i første runde, og i begynnelsen var informasjonen dårlig. Derfor visste vi ikke at vi kunne bli tatt ut før fire dager før. Etter dette har det fungert greit, forteller Edgar Hansen. De tre radiografene har valgt å være medlem både i NRF og i Forskerforbundet for å oppnå egen forhandlingsrett, når de er så få ansatte. Bekymret for studentene Hansen er nå bekymret på studentenes vegne, og for gjennomføring av ulike eksamener. Selv lider han imidlertid ikke nevneverdig. – Egentlig er det helt greit å streike. Man slipper mange tunge arbeidsoppgaver, og møter venner og kjente på streikekafe, humrer han. Forskerforbundets streikekasse dekker nettolønnen, slik at de tre heller ikke taper penger på streiken. Hansen, som sitter i NRFs sentralstyre, var streikeleder for forbundet ved UNN i 1997. Den gang varte streiken i 16 dager. Nå er det helt uvisst hvor lenge streiken vil vare. Stor streikevilje – Alt er hemmelig så lenge forhandlingene pågår, så vi vet veldig lite om det. Men streikeviljen i Tromsø er stor, forsikrer han. Om streiken ikke får så store konsekvenser for de tre som er tatt ut, kan de bli desto større for radiografstudentene i Tromsø. – Radiografavdelingen er tømt. De skriftlige eksamenene kan trolig gjennomføres selv om streiken skulle fortsette. De muntlige må kanskje utsettes. Jeg håper 3. årsstudentene blir proritert, for det rammer dem verst, sier Hansen. Løsningsorienterte Universitetet prøver fortløpende å finne løsninger til beste for studentene. De søkte blant annet om dispensasjon for en radiografstudent som skulle ta opp eksamen på grunn av sykdom. Dispensjonen kom, men for sent til at det lot seg gjennomføre. Forhåpentligvis finner man en ny løsning for denne personen, håper Hansen. Her finner du løpende informasjon om streiken: www.facebook.com/forskerforbundet