Sahlgrenska Unversitetssjukhuset i Gøteborg søker utenlands for å få nok radiografer. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Unversitetssjukhuset i Gøteborg søker utenlands for å få nok radiografer. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Radiografmangel i Sverige

Helseforetakene i Sverige sliter med å få nok radiografer, og problemet forventes å bli større de kommende årene.

Publisert Sist oppdatert

– Mangelen på radiografer i Sverige er stor, selv om jeg ikke kan gi noen nøyaktige tall, sier Kerstin Hillergård, leder i det svenske radiografforbundet, Swedrad, til Hold Pusten.

Hun forteller at mangelen spesielt merkes innen MR, intervensjon, mammografi og på mindre røntgenenheter. Hele Sverige sliter med det samme problemet, men verst er det sør i landet.

– I tillegg til at det er få radiografer, forventer vi en stor pensjonsavgang de neste årene, og vi har gjort beregninger som indikerer at vi om fem år vil ha et underskudd på mellom 70 og 80 radiografer, sier sjefen for mammografi og nevroradiologi ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg, Ing-Marie Reuterberg.

Hun forteller at de derfor jobber mye med rekrutteringen.

– Vi har i det siste begynt å rekruttere fra utlandet.

Foruten mange radiografer som går av med pensjon, peker Hillergård i Swedrad på at en vesentlig årsak til mangelen er at det er for få praksisplasser for radiografstudentene.

– Dette gjør at det ikke utdannes nok radiografer, sier hun og legger til:

– Radiografien har i tillegg fått flere modaliteter, og radiografene mer å gjøre.

Swedrad arbeider følgelig med at det skal utdannes flere radiografer for slik å redusere mangelen, og et av målene de jobber for som de håper skal bidra til dette, er å få på plass en spesialistutdanning innen radiografi.

– Slik vil vi kunne lokke med bedre muligheter for karriereutvikling, sier fagforeningslederen.

– Samtidig planlegger vi en digital satsning for å spre informasjon om radiografyrket.

Og selv om ikke alle sykehus sliter for tiden, selv ikke i sør hvor mangelen altså er størst, tar det lenger tid å erstatte radiografer som slutter. Ved eksempelvis Halland Sjukhus i Halmstad, som ligger sørvest i landet, drøye 14 mil nord for Malmø, har de for øyeblikket en relativt bra radiografbemanning, men de forteller at det er både vanskelig og tidkrevnde å erstatte radiografer som slutter:

– Noen ganger kan det ta så lang tid å finne noen til å ta den ledige stillingen, at vi blir nødt til å leie inn fra bemanningsbyråer i mellomtiden, sier økonomisjef ved sykehuset, Micael Nilsson.[email protected]