Foto: IStock
Foto: IStock

Radiologer og radiografer enige

Etter noen års uenighet mellom forbundene har britiske radiologer og radiografer nå laget en samarbeidsrapport for diagnostisk arbeid fremover.

Publisert Sist oppdatert
Rapporten “Team Working In Clinical Imaging” er utarbeidet etter oppfordring fra både kliniske fagmiljøer og helsemyndigheter, og regnes som et historisk øyeblikk for fremtidens bildediagnostikk i Storbritannia. Jobber selvstendig Royal College of Radiology (RCR) og Society and College of Radiography (SCoR) ble på slutten av 90-tallet enige om en utvikling der radiografer skulle kvalifiseres til å delta i noe diagnostisk arbeid. Det ble etablert en struktur med et fire radiograffaglige nivåer, hvor de to høyeste er ”advanced practise” og ”consultant practise”. Her skal radiografer være kvalifisert til å jobbe selvstendig med tyding, rapportering og prosedyreutvikling. Mange kliniske fagmiljøer har vært tilfreds med utviklingen, og etter hvert avhengige av nivå 3- og 4-radiografer for å utført nødvendige oppgaver. Lagde hver sin rapport I 2010 utga imidlertid RCR en rapport hvor de var kritiske til blant annet ”reporting radiographers” for alle områder utenom mammografi. Dette kom overraskende på radiografforbundet og fagmiljøene i sykehusene, og det kom flere protestbrev fra radiologiske avdelinger. SCoR utga deretter ny rapport som motvekt, der man beskrev foreningens anbefalinger for utvikling av ”reporting radiographers”, og viste til praktiske erfaringer og studier rundt dette. Lignende i Norge? På oppfordring fra kliniske fagmiljøer og helsemyndigheter har de to forbundene etter dette jobbet sammen for å komme nærmere et best mulig samarbeid. Det har nå resultert i fellesrapporten ”Team Working In Clinical Imaging”, med klare råd for hvordan radiologer og radiografer på ulike nivåer kan utfylle hverandre og samarbeide i klinisk praksis, hvordan man ivareta krav til faglig forsvarlighet, og opprettholde kompetanse. – Målet er å utnytte begge profesjoners potensial til beste for pasienten, og det gir håp om styrking av bildediagnostikkens posisjon i det britiske helsevesenet. Jeg håper de norske fagmiljøene vil legge merke til dette arbeidet som er gjort i Storbritannia, og at en kan få til lignende samarbeid her, sier Håkon Hjemly, fagsjef i Norsk Radiografforbund. – En milepæl – Jeg er glad for at dette er en felles rapport fra begge forbundene. Dette teamwork-dokumentet anerkjenner de ferdigheter som både radiologer og radiografer anvender for diagnostisering og behandling av pasienter, sier Dr. Jane Barrett, president i RCR. SCoRs Audrey Paterson fagdirektør er like positiv: – Dette nye dokumentet er et utmerket stykke felles arbeid som bringer våre to organisasjoner på samme kurs. Den markerer en milepel i et forhold som har modnet og som sådan gjenspeiler sterk partnerskapstilnærming. Profesjonene debatterer ikke lengre hva våre respektive roller er - vi vet hva de er. Dette er fremtiden. Viktigst er imidlertid at vi fortsetter å fokusere på å levere effektive bildetjenester for våre pasienter og henvisere, sier hun. Her kan du lese mer om rapporten. Her kan du lese rapporten i sin helhet.