Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Røntgenbilde ble liggende syv måneder

Et røntgen thorax som viste mulig kreft, og en MR som viste behov for videre utredning, ble liggende i flere måneder ved Sykehuset Østfold.

Publisert Sist oppdatert
Røntgen thorax-bildet ble liggende syv måneder i det elektroniske journalsystemet uten å bli vurdert av behandlende lege. Dermed ble ikke ytterligere utredning og behandling iverksatt. Legen som bestilte røntgenundersøkelsen var innleid som vikar. Svaret ble sendt til denne legen, og ikke automatisk videresendt til annen lege etter at vikariatet var avsluttet. Trolig bidro både feil bruk av datasystemet og systemsvikt til forsinkelsen. Pasienten hadde kreft Pasientskadeutvalget ser svært alvorlig på hendelsen, og har oversendt saken til sykehusets kvalitetsutvalg. Ifølge Sykehuset Østfold er det nå utarbeidet en detaljert handlingsplan for å følge opp hendelsen, og hindre at lignende ting skjer igjen. Pasienten ble kontaktet så snart feilen ble oppdaget, og videre utredning bekreftet at vedkommende hadde kreft. Legen var sykmeldt I en annen sak Sykehuset Østfold nå har offentliggjort, viste MR av et hode behov for ytterligere utredning. Legen som hadde bestilt undersøkelsen, ble imidlertid sykemeldt før svaret forelå, og var borte i nesten tre måneder. I denne perioden var det ingen som fulgte opp prøvesvaret. Dermed ble diagnose og behandling sterkt forsinket. Det er ennå for tidlig å si om pasienten vil få varige mén som følge av dette. Flere vil offentliggjøre Sykehuset i Østfold begynte i juni 2011 å kunngjøre anonymiserte 3-3-meldinger, meldinger om uønskede hendelser, på egen nettside. Oslo universitetssykehus har varslet at de vil gjøre det samme. Presseforbundets offentlighetsutvalg oppfordret i sommer 40 helseforetak til å følge Østfolds eksempel. Flere svarte at de er positive til slik publisering, og vil ta dette opp i sine styrer.