Mammografiscreeningprogrammene baserer seg på sminkede forskningsresultater, hevder den danske professoren Peter Gøtzsche ved Det Nordiske Cochrane Center. Nå har han gitt ut bok. Foto: iStock
Mammografiscreeningprogrammene baserer seg på sminkede forskningsresultater, hevder den danske professoren Peter Gøtzsche ved Det Nordiske Cochrane Center. Nå har han gitt ut bok. Foto: iStock

- Screeningen er blitt en religion

Mammografiscreeningprogrammene baserer seg på sminkede forskningsresultater, hevder den danske professoren Peter Gøtzsche ved Det Nordiske Cochrane Center. Nå har han gitt ut bok.

Publisert Sist oppdatert
Boken har fått stor oppmerksomhet i Danmark, og ble i forrige uke også bredt omtalt i The Guardian. - La være å gå ”Kære kvinder: Lad være med at gå til mammografiscreening. Den har næppe nogen gavnlig effekt, hvorimod der er udtalte skadevirkninger.” Dette er budskabet i boken "Mammografiscreening: truth, lies and controversy", som Gøtzsche har skrevet og gitt ut gjennem det internasjonale bokforlaget Radcliffe Publishing. Boken henvender seg først og fremst til kvinnene, som før eller siden vil bli tilbudt en mammografiscreening, men den er også rettet mot myndighetene som har ansvar for programmene, skriver Videnskab.dk. - Redder 1 av 2000  Gøtzsche har på bakgrunn av 12 års analyser av den videnskapelige litteraturen på området vurdert effekten av en rekke lands mammografiscreeningsprogrammer i boken. Hans hovedfokus er på det svenske programmet, som ble innført først, og derfor har vært gjenstand for flest vitenskapelige studier. Gøtzsche mener at programmene reelt reduserer antall brystkreftdødsfall med bare 0,05 procent. Gøtzsche mener derimot at en unødig kreftdiagnose har store konsekvenser for den enkelte kvinne, fordi alle overdiagnostiserte kvinner opereres, de ofte får strålebehandling, og noen også cellegift. Metodiske feil I boken griper Gøtzsche særlig tak i én forsker, professor i kreftscreening Stephen Duffy ved Wolfson Institute of Preventive Medicine, som han mener også finner betydelig overdiagnostikk i sine analyser. Denne overdiagnostikken forsvinder plutselig, etter at Stephen Duffy har trukket dataene gjennom en komplisert statistisk modell som han selv har laget, skriver Gøtzsche. Han hevder nå å ha vist at Duffys statistiske modeller er bygd på gale forutsetninger, og inneholder åpenbare metodiske feil. Han går så langt som å hevde at noen forskere har konstruert modellene slik med fullt overlegg, og at mammografiscreening er blitt en religion for dem. Dermed vil de gjerne demonstrere at metoden er effektiv og kun har få skadevirkninger. Når det så viser seg ikke å være riktig, manipulerer de tallene og får dem til at passe med budskapet, mener Gøtzsche. - Har justert omhyggelig Stephen Duffy gir svar på tiltale via Videnskab.dk: - I min estimering av overdiagnostikk har jeg vært meget omhyggelig med å justere for fremrykning av diagnosetidspunktet, så jeg ikke blander krefttilfeller som oppdages tidlig som følge av screening, med krefttilfeller som er overdiagnostiserte, sier han. - Når det har vært nødvendig, har jeg også tatt høyde for endringer i brystkreftforekomsten, som opptrer uavhengig av screening. Jeg mener dette er hovedårsaken til forskjellen mellom mine estimater og professor Gøtzsches. Les mer I artikkelen "Anklager om feilinformasjon i Danmark" (Under Relaterte artikler, til høyre på siden) kan du lese mer om den tilspissede mammografiscreeningdebatten i Danmark, og Sundhedsstyrelsens tilsvar til Gøtzsche.