FOTO: FOTOLIA
FOTO: FOTOLIA

Ser nærmere på sonografer
og beskrivende radiografer

NRF vil finne ut mer om radiografene her til lands som har opparbeidet seg tilleggskompetanse innen ultralyd eller beskrivelse av skjelettbilder.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil kartlegge hvordan det de har med seg fra utdanning og radiografjobb, har vært til nytte når de har tilegnet seg den kompetansen de har trengt for å beskrive bilder eller praktisere som sonograf, sier fagsjef i NRF Håkon Hjemly. Han fortsetter:

– Vi spør også om hvordan de ble rekruttert til videreutdanningen, og hvordan de har tilegnet seg kunnskapen. Dessuten er vi interessert i å vite hvilke erfaringer de har gjort seg ved å jobbe med dette, får de brukt det, og får de brukt det nok? Og hvor stor grad av selvstendighet har de i praktiseringen av det? – Hvorfor kartlegger dere dette nå?

– Så vi kan basere oss på mest mulig relevante data når vi får henvendelser knyttet til sonografi eller beskrivende radiografi fra myndigheter og andre, eller når vi gir råd til medlemmer som er interessert i å videreutdanne seg på et av disse områdene, sier Hjemly. Han forteller at det er 20 personer som har fått tilsendt et spørreskjema, og at de er funnet via etterlysning på NRFs hjemmesider. – Jeg tror vi har fanget opp de fleste som er aktuelle blant medlemmene våre, men vil svært gjerne ha med eventuelle ikke-medlemmer som driver innen et av disse områdene også, sier Hjemly og legger til: – Radiografer som driver med sonografi eller beskrivende radiografi og ikke har fått tilsendt spørreskjema fra oss, må gjerne sende meg en [email protected]" target="_blank">epost

. Det er fortsatt litt tid igjen. Planen er at dataene skal bearbeides før sommeren, og presenteres på forbundets sentralstyresamling i første del av juni. Håkon Hjemly forteller at de til nå har fått inn rundt to tredjedeler av svarene. – Kan du antyde noe nå på grunnlag av det du har sett hittil? – Det må være at det er omtrent like mange menn som kvinner som har svart, og siden det jo er en overvekt av kvinner i yrket generelt, kan det tyde på at flere menn tiltrekkes av disse videreutdanningene. Videre kan jeg vel røpe at de aller fleste har reist til England og tatt videreutdanning der. Dessuten svarer stort sett alle at de har måttet lese seg opp på anatomi og fysiologi underveis.Les om da Hold Pusten besøkte norske radiografer på skolebenken i Manchester i vår nettutgave av nummer 5 2014. Han forteller at antallet radiografer som beskriver bilder eller praktiserer innen UL-feltet sakte, men sikkert øker. – Sykehuset i Vestfold søker for eksempel i disse dager etter radiografer som ønsker å reise til Manchester og ta videreutdanning inne beskrivende radiografi, fra før av har de en som har gjort det og som nå praktiserer der. Sykehuset i Østfold har for tiden to radiografer som holder på med den samme videreutdanningen, der har de to fra før som nå praktiserer. Det blir med andre ord ikke færre, og vi vil gjerne ha mest mulig oppdatert og riktig kunnskap om dette. [email protected]