Illustrasjonsfoto: Science RF/Fotolia
Illustrasjonsfoto: Science RF/Fotolia

Skeptisk til privat mammoinnkalling

Lege går ut mot privat mammoinnkalling av symptomfrie kvinner.

Publisert Sist oppdatert

– Dette bør de private slutte med, dette er villedende markedsføring, og det finnes ingen god grunn til å oppfordre til mammografi-undersøkelse hos friske kvinner utover å tjene penger, uttaler kommunelege, Morten Laudal overfor Dagens Medisin i forbindelse med en sak om at Aleris Helse har oppfordret en 77 år gammel kvinne uten symptomer om å ta en mammografisjekk.

Screening versus klinisk mammografi

Hold Pusten har vært i kontakt med Solveig Hofvind, leder for det norske mammografiprogrammet, og hun har følgende å si om at private røntgeninstitutter kaller inn til mammografi-undersøkelser:

– Vi må skille mellom mammografi som screening og som en klinisk undersøkelse, det vil si for kvinner henholdsvis uten og med symptomer på sykdom i brystet.

Hofvind understreker videre at det i henhold til strålevernforskriften ikke skal utføres screening med mammografi utenfor et organisert program. – Dette har med dokumentasjon av kvalitetssikring og effekt å gjøre siden det benyttes ioniserende stråling, sier hun.Når det gjelder klinisk mammografi, stiller hun seg riktignok annerledes.– Jeg synes det er OK at det finnes muligheter til å undersøke seg på et privat institutt når et er snakk om klinisk mammografi, sier hun og fortsetter:– Dersom en kvinne kjenner en kul, er det alltid lurt å oppsøke fastlegen som kan vurdere om det bør utføres mammografi.

Skjærer alle over én kam

Ved mammografi-undersøkelser som ikke inngår i det nasjonale screeningprogrammet, er det krav om henvisning fra lege og en medisinsk begrunnelse.

For den 77 år gamle kvinnen som Dagens Medisin beskriver, skal det ikke ha vært noen mistanke om at noe var galt.

Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse sier til Dagens Medisin at de kun sender ut påminnelser til kvinner som ber om det. Hun presiserer videre at selv om Norge har et godt screeningprogram, er svakheten at alle skjæres over én kam, og at man derfor kan overse individuelle behov.