Foto: Istock
Foto: Istock

– Smertefritt mellomoppgjør

NRF er fornøyd med det de anser som et smertefritt mellomoppgjør.

Publisert Sist oppdatert

– Vanligvis må vi bistå flere steder, men i år var det bare nødvendig i Bergen, der partene kom til enighet etter bistandsrunden, sier forbundsleder i Norsk Radiografforbund, Anna Pettersen.

Hun og daglig leder i forbundet, Jon Anders Henriksen, er glad mellomoppgjøret ikke bød på de store problemene i år.

– Vi hadde en spesiell situasjon ved at vi mistet vår kjære kollega og dyktige forhandlingsleder Morten Eriksen rett før forhandlingene tok til. Dette preget selvsagt forbundet og de tillitsvalgte, sier Henriksen.

– Og vi vil derfor rette en stor takk til alle som var med og lose årets oppgjør i havn, sier Pettersen.

Dette er første gang radiografene forhandler som del av Unio.

– Det var en ny opplevelse å jobbe med oppgjøret som medlem av en så stor hovedsammenslutning. I praksis kom dette mest til syne ved at vi var er en del av Unios konfliktberedskap. For fortsatt forhandler Norsk Radiografforbund all lønn lokalt, sier Henriksen.

NRF mener det vil gi best resultat over tid for deres medlemmer når det forhandles nærmest mulig virksomheten

– Radiografer i Norge har ulike hverdager rundt omkring. Noen er i små enheter, andre i store avdelinger. Noen har betydelig erfaring, mens andre er ferske i faget. Gjennom lokale forhandlinger kan lønnssystemene og fordelingene tilpasses de forhold som gjelder det enkelte medlem i størst mulig grad, forklarer Henriksen.

– Hva var målet i år?

– Vi hadde en forventning om å lande på et nivå på linje med det som var avtalt for andre det er naturlig å sammenligne oss med, nemlig rundt 3,5 prosent, og det ser det ut som vi har nådd, sier Anna Pettersen.

– Oppgjørets størrelse var gitt fra de sentrale forhandlingene i stat og kommune. Våre lokale forhandlingsutvalg forholdt seg til dette, samtidig som de forhandlet frem gode fordelingsnøkler, supplerer Henriksen.

Han forteller at de ved årets oppgjør også jobbet med å justere lønnsnivåene i de lokale lønnssystemene, slik at disse ble tilsvarende de sentralt avtalte systemene innenfor sykehussektoren.

– Etter hovedoppgjøret i 2012 lå de fleste av våre medlemmer etter de sentrale minstelønnssatsene. Det er nå stort sett rettet opp, sier Henriksen.

– Er dere veldig fornøyd eller bare passe fornøyd med årets oppgjør?

– Årets oppgjør innebærer en fornuftig reallønnsvekst, og er relativt forsiktig – det mener vi har vært klokt i år, sier Henriksen.

– Jeg tror de fleste medlemmene er glad vi er i mål, og forhandlingsprosessene har stort sett vært gode, noe som har en verdi i seg selv, sier Pettersen.

Hun ser frem til hovedoppgjøret neste år.

– Da er det ikke bare økonomi det skal forhandles om, hele overenskomsten er åpen for forhandligner, og allerede nå er det viktig å fokusere på hva man ønsker endret, sier hun.

– Hva blir viktig for NRF da?

– Det er tidlig å si, men man skal ikke se bort fra at arbeidstid blir et tema, særlig med tanke på helse- og omsorgsministerens utredning angående mulighetene for utvidet åpningstid ved sykehusene. [email protected]