Katy Grøtte Stene har vært Norsk Radiografforbunds sentralstyres medlem i arbeidsgruppen.
Katy Grøtte Stene har vært Norsk Radiografforbunds sentralstyres medlem i arbeidsgruppen.

Stor variasjon for norske stråleterapeuter

I siste utgave av Hold Pusten kunne du lese at norske stråleterapeuter jobber svært forskjellig fra senter til senter. Her finner du sammendraget av hele rapporten.

Publisert Sist oppdatert
Norsk Radiografforbunds arbeidsgruppe for stråleterapi har brukt spørreundersøkelser for å kartlegge arbeids- og ansvarsområder ved norske stråleterapiavdelinger. Stråleterapeuter ved ni sentre, og ledere ved like mange, svarte på spørsmålene som ble sendt ut i januar/februar 2011. Til sammen er alle de ti norske sentrene representert. – Vi må lære av hverandre, sier Katy Grøtte Stene i arbeidsgruppen. Hun er stråleterapeut ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og sitter også i NRFs sentralstyre. Nesten fulltallig – Det har vært tungt å få inn svarene. Vi håpet å være ferdig mye tidligere, men er fornøyd med at vi nesten ble fulltallige til slutt, sier Grøtte Stene. De øvrige medlemmene i gruppen var Eric Sundqvist frå Høgskolen i Oslo, Venke Løvmo Hansen fra Stavanger Universitetssjukehus og Håkon Hjemly, fagsjef i NRF. Kan involveres mer Undersøkelsen var todelt, ved at lederne fikk spørsmål som gikk på antall maskiner, stillingshjemler mm, mens stråleterapeutene fikk spørsmål knyttet til arbeidsinnhold og ansvar. – Det viser seg at flere sentre er inne en prosess der de prøver ut rolleutvidelse på ulike områder. Lederne er gjennomgående positive til at stråleterapeutene kan jobbe med kontroll etter strålebehandling, og blir mer involvert i prosedyrearbeid og inntegning av volumer ved behandlingsplanlegging, forteller Grøtte Stene. Det synes hun er positivt. Stor variasjon – Dette vil gi stråleterapeutene mer variasjon og flere faglige utfordringer, mener hun. Det er imidlertid stor variasjonen sentrene imellom. Noen steder blir for eksempel kontroll av strålefelt gjort av stråleterapeuten, andre steder ikke. – Vi mener at dette er oppgaver stråleterapeutene godt kan involveres i, sier Grøtte. Lære av hverandre – Jeg tror vi kan ha mye å lære av hverandre. Det fins ulike måter å løse arbeidsoppgavene på, og det er ikke sikkert den man selv bruker, alltid er den optimale, sier Grøtte Stene. Hun mener også at rolleavklaring blir viktig fremover, og at gruppens rapport kan bidra til dette. Her kan du lese sammendraget av rapporten.